| یکشنبه، 04 مهر 1400
به دنبال مطرح شدن وجود آلودگی در دو شناگاه بندرانزلی از سوی محیط زیست مطرح شد؛
       کد خبر: 122449
نگاه ایران:رئیس شبکه بهداشت و درمان بندرانزلی گفت: با توجه به انجام نمونه برداری از شناگاه های بندرانزلی، تا کنون آلودگی میکروبی در شناگاه های این شهرستان مشاهده نشده است. دکتر سید عارف عابدین نجفی در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: شبکه بهداشت و درمان شهرستان بندرانزلی در پایش شناگاه ها و طرح های سالم سازی سواحل، اقدام به نمونه برداری و آزمایش آب شناگاه ها کرد. وی با اشاره به مطرح شدن وجود آلودگی در دو شناگاه ساحل قو و پاسداران بندرانزلی از سوی محیط زیست افزود:بر اساس آزمایش های انجام شده، تاکنون آلودگی میکروبی در شناگاه های بندرانزلی مشاهده نشده اما در سطح سواحل بندرانزلی در سه نقطه آلودگی گزارش شده است. عابدین نجفی یادآور شد: در انجام آزمایشات در یک مورد نیز از یکی از طرح های سالم سازی دریا در روستاهای غرب انزلی در دو نمونه، انتروکوک های روده ای بیش از حد مجاز بود. وی خاطر نشان کرد: بر اساس تجارب و از نظر علمی موثرترین روش برای حصول اطمینان از ایمنی آب شناگاه ها ، استفاده از راهکار ارزیابی جامع ریسک و مدیریت آن است که تحت عنوان برنامه ایمنی استفاده تفریحی از آب شناگاه ها (RWSP)در تمام دنیا استفاده می شود. وی با اشاره به پایش دوره ای آب شناگاه ها برای افزایش ضریب اطمینان از وضعیت آب دریا برای استفاده شهروندان و مسافران یادآور شد: بر اساس آخرین بازدیدهای انجام شده از سوی شبکه بهداشت و درمان بندرانزلی از شناگاه ها و طرح های سالم سازی دریا در این شهرستان، از تاسیسات بهداشتی مطلوبی برخوردار هستند. به گفته عابدین نجفی، بر اساس درخواست فرماندار بندرانزلی و برای حصول اطمینان بیشتر از سلامت آب شناگاه های این شهرستان، شبکه بهداشت بندرانزلی اقدام به نمونه برداری مجدد از آب شناگاه ها می کند. بندرانزلی در 40 کیلومتری غرب مرکز گیلان واقع شده و هرساله در ایام سفرهای تابستانی مسافران بسیاری از سراسر کشور برای استفاده از 27 کیلومتر ساحل دریای این شهرستان به بندرانزلی سفر می کنند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code