| شنبه، 03 مهر 1400
نگاه ایرانرئیس شورای حزب کارگزاران سازندگی گیلان گفت:از شخصیت ها انتظار میرود فارغ از مرزبندی های سیاسی در چنین شرایطی با محکوم کردن این اعمال از تکرار اینگونه حرکات خودسرانه جلوگیری نمایند. عبدالرضا بی آزار در خصوص توهین عده ای به رییس جمهور در راهپیمایی روز قدس اظهار کرد: توهین به رییس جمهوری که به تازگی نیز با رای بالای مردم مجددا منتخب شده است آنهم در راهپیمایی روز قدس و در ماه مبارک رمضان توهین به نظام جمهوری اسلامی ایران است. رییس شورای حزب کارگزاران سازندگی گیلان افزود: باید این افراد تندرویی که این عمل ذلیلانه را مرتکب شده اند و همچنین طراحان احتمالی این حرکت دشمن شادکن از طریق مراجع امنیتی و قضایی شناسایی شده و برابر قانون و با شدت و سرعت به نوعی برخورد شود که دیگر شاهد چنین اعمالی در نظام جمهوری اسلامی نباشیم. وی اظهار داشت: از شخصیت ها انتظار میرود فارغ از مرزبندی های سیاسی در چنین شرایطی با محکوم کردن این اعمال از تکرار اینگونه حرکات خودسرانه جلوگیری نمایند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code