| دوشنبه، 08 خرداد 1402
نگاه ایران/سعید پورعزیزی شنیدن سخنان انتقادی همراه با عصبانیت از زبان جناب آقای شکری نماینده محترم تالش دور از ذهن نبود. از چند بابت می توان این تندخویی و کم حوصلگی سیاسی را موجه دانست: نخست تعلق خاطر آقای شکری به نحله فکر یی است که آزمون خود را در انتخابات گذشته پس داده است . این تعلق خاطر شباهت گفتمانی سخنان ایشان با برخی از صاحبان آن تفکر را به وضوح می نمایاند . دوم آنکه حضور فعال و انرژی سوز مساعی ایشان در انتخابات اخیر ( که به حق حماسه ای بی مانند و تاریخی را ملت ما بر صحیفه سرنوشت خود رقم زدند ) برای کاندیدایی دیگر، اکنون بی ثمر شده است . البته در تمام دنیا رسم بر آن است که پس از انتخابات سخن از میزان محبوبیت فرد پیروز به میان می آورند و نه حرف از پس گرفتن آرا‍! و این خود نشان از عدم التزام به رأی مردمی دارد که هنوز جوهر حماسی ِ خودکارشان  خشک نشده است . بهترین توصیه به چنین معروضات و ابراز معلوماتی آن است که نمایندگان ملت به مشکلات مردم حوزه انتخابیه خود به حد کافی بپردازند، که اگر برادر بزرگوار ما جناب شکری این توصیه را نصب ُالعین خود می کرد، حاصل حضور ایشان در مجلس که عصاره ی فضائل ملت در آن مقیم است، حل معضلات مزمن را ممکن می ساخت . ورود به بحث های مدْرٙسی و مجلسیِ طلبگی که نیاز به فهم مبانی احتجاجی و استدلالی دارد و تعقل و تدبر بر آن سیطره ی معنایی پیدا می کند، با لت و کوب و تهدید و تعرض، درواقع وهن فهمِ مباحثات در  اصول عرصه دینی است که دین عزیز ما تحقیق را در این حوزه واجب شناخته است . قطعاً کسانی همچون این جانب و آقای شکری می بایست بیاموزیم و بیاموزند که با جان و دل بکوشیم تا ملت از رأیی که به نمایندگان شهرشان داده اند بالاترین بهره را بجویند . مع الاسف دخالت ناصواب کسانی که ذیصلاح در امر پژوهش دینی نیستند، موجب خسارت هایی شده که به عنوان مثال در آن هشت سال کذا به ظهور خط انحرافی انجامید. با این وصف، مردم شریف تالش در این شرایط ، حرمت رأی خویش را از کسانی که مدیون تک تک آرایشان هستند، می طلبند و خواهان ارتفاع و ارتقای شأن و منزلت  فضیلت هایی هستند که بنا به فرمایش معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) ، در مجلس عصاره فضائل وجودی آنان را نمایندگی می کند. نگاه ایران: انتشار اخبار و یادداشت های دریافتی به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت انجام رسالت مطبوعاتی و احترام به مخاطبان منتشر می شود.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code