| شنبه، 03 مهر 1400
نگاه ایرانمحققان دانشگاه کالیفرنیا سن دیه گو موفق به توسعه یک پچ پوستی شدند که تنها با استفاده از عرق انسان می تواند یک رادیو را به مدت 2 روز نیرودهی کند.

به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی میل، این پچ پوستی که از سوخت زیستی بهره می برد، از عرق بدن برای تأمین قدرت خود استفاده می کند در آینده نزدیک می تواند برای شارژ دستگاه هایی مانند تلفن های همراه استفاده شود.

این پچ به این منظور توسعه یافته است که افراد در خارج از منزل نیز بتوانند تلفن های همراه خود را شارژ کنند.

پچ پوستی جدید در ابعاد چند سانتی متر بوده و به طور مستقیم به پوست می چسبد.

این پچ با استفاده از آنزیم هایی که مانند فلزات داخل باتری های معمول عمل می کنند کار کرده و سپس از اسید لاکتیک موجود در عرق، نیرو می گیرد.

محققان این پژوهش می گویند که گرفتن قدرت کافی از این پچ تا حدی پیچیده است، اما آنها در حال حاضر قادر به استخراج 10 برابر بیشتر از نمونه های قبلی هستند.

محققان  اظهار کردند: این فناوری همچنین قادر خواهد بود تا برفعالیت های یک ورزشکار نظارت کند، اما هدف اصلی این است که بتوانیم با استفاده از آن، سلامت انسان را ردیابی کنیم.

برای مثال، این پژوهش می تواند راه را برای نظارت بر سطوح گلوکز در افراد مبتلا به دیابت هموار کند.

محققان این پژوهش تاکید کردند: این اولین بار است که با استفاده از یک فناوری پوشیدنی که نیروی خود را از سوخت زیستی تامین می کند، می توان یک رادیو را نیرودهی کرد.

این پژوهش در Energy and Environmental Science journal منتشر شده است.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code