| جمعه، 26 شهریور 1400
نگاه ایرانبه گزارش روابط عمومی اقدامات تامینی و تربیتی زندانهای گیلان، سید حمید حسینی مدیر کل زندانهای استان گیلان به منظور تبیین برنامه های سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر که هر ساله در ۵ تیر ماه در سراسر جهان برگزار می گردد گفت: تعداد قابل توجه جرایم زندانیان زندانهای استان به صورت مستقیم و غیر مستقیم با یکی از انواع مخدر در ارتباط بوده و مواد مخدر هزینه های مستقیم و غیر مستقیم  زیادی برای خانواده ها و جامعه ایجاد می نماید. که هزینه های  نگهداری زندانیان یکی از هزینه های وابستگی به مواد مخدر است.
وی  ضمن اشاره به مقابله و پیشگیری بعنوان مهمترین راهکارهای مقابله با این آسیب خانمان سوز بیان کرد، مدیریت در حوزه مواد مخدر از مهمترین راهکارهای عملیاتی  در مواجهه با این  آسیب می باشد و می بایست جامعه به گونه ای برنامه ریزی نماید که افراد به مواد مخدر گرایش پیدا نکنند و تقاضا به مواد کم شود. هرچند زندان در این فرایند در حلقه آخر که همانا درمان و توانمندسازی زندانیان می باشد قرار دارد. سید حمید حسینی حرفه آموزی و اشتغال را مهمترین برنامه های توانمندسازی زندانیان بر شمرد و اظهار داشت در  اوایل سال ۹۵ شورای تحقیقات اداره کل، اثر بخشی دوره های فنی و حرفه ای در زندانها را مورد بررسی قرار داد و عدم تکرار و تمرین حرفه های آموزش داده شده را بعنوان مهمترین آسیب برای یادگیری مهارتهای جدید اعلام، و درنتیجه با مساعدت سازمان فنی و حرفه ای و با استفاده از کارآفرینان، آموزش حین اشتغال یا کارورزی را برای ایجاد مهارتهای حرفه ای جدید در زندانیان اجرائی نمودیم. کارگاه های خیاطی، قالیبافی در زندانهای لاهیجان، مرکز اشتغال فومن و زندان نسوان رشت در این راستا  ایجاد گردیده است و زندانیان علاوه بر اشتغال و در آمدزایی، مهارتهای جدیدی را می آموزند. وی  در ادمه افزود: انتظار داریم با حمایت تولید کنندگان و کارآفرینان بتوانیم ضمن توسعه و تنوع کارگاه های اشتغال تمام برشهای دوره های آموزشی را به  این شیوه برگزار کنیم. مدیر کل زندانهای استان گیلان در پایان بیان کرد: به منظور گرامیداشت سالروز جهانی مواد مخدر برنامه های پیشن بینی، و با مشارکت زندانیان در تمام زندانها اجرائی می گردد و زندانیان برتر مورد تشویق قرار می گیرند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code