| شنبه، 13 آذر 1400
نگاه ایراندر پی اهانت عده ای محدود در راهپیمایی روز قدس نسبت به رییس جمهوری و واکنشهای افراد، چهره ها و گروههای سیاسی کشور نسبت به این امر، سید احمد حسینی رییس ستاد دکتر حسن روحانی در گیلان با ارسال بیانیه ای حوادث روز گذشته و اهانت به ریاست جمهوری منتخب ملت را محکوم کرد. متن کامل بیانیه سید احمد حسینی به شرح ذیل است: به نام خدا عده معدودی که دیروز در جریان راهپیمایی روز قدس به رئیس جمهور منتخب و محبوب ایران اهانت کردند خود و آمران به آنها، در این سودای خام هستند که با این رفتارهای خشن، افراطی و غیر اخلاقی روحانی را مرعوب کرده، از عهدی که با ملت بزرگ و وفادار و خردمند ایران بسته منصرف کنند. حال انکه انها باید روحانی را بیش از هر کس دیگر شناخته باشند که او مردیست مصمم و استوار، او که از مردم ایران خواست راه نیمه رفته را برنگردند، اینک با این کج رفتاری ها و خام اندیشی های تعداد کمی از اردوگاه شکست خوردگان، خود هرگز از نیمه راه باز نخواهد گشت. مخالفان بی منطق باید بدانند که مردم ایران با تمام توان از رای ۲۹ اردیبهشت خود پاسداری خواهند کرد و به این دسته های اعزامی خودسر اجازه نخواهند داد تا با توسل به رفتار های نابخردانه و غیر قانونی رئیس جمهور را هر روز با یک بحران روبرو کنند. گرچه متاسفانه چنین به نظر می آید که این جماعت ستیزه جو و خشونت طلب همچنان بر آنند که طعم شیرین پیروزی انتخابات اردیبهشت را که به تعبیر مقام معظم رهبری برنده اصلی ان خود ملت بود، به کام ایرانیان تلخ کنند، اما روحانی به یاری خداوند بزرگ و همت سترگ آزاد مردان و آزاد زنان و جوانان خردمند و پرشور ایران، و با تدبیر و تلاش گسترده خود و تیم انشاءلله کارآمدش در دولت، راه پیروزی نهایی ملت را هموار خواهد کرد و در سال ۱۴۰۰ ایرانی با اقتصادی شکوفا همراه با کاهش بیکاری، افزایش رفاه وآسایش و آرامش عمومی و گسترش دوستی با تمام ملل و کشورهای دنیا برای مردمان این سرزمین ،و ثبات و پایداری برای نظام جمهوری اسلامی ایران به ارمغان خواهد آورد. در پایان آرزو می کنیم این افراد و آمران و حامیان آنان به جای شبیه سازی های پوچ و ناروا ،به رای مردم تمکین کرده، و با درک درست از خواسته ها و مطالبات ملت راهی به دل انان باز کنند. سید احمد حسینی رییس ستاد دکتر حسن روحانی در استان گیلان
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code