| یکشنبه، 04 مهر 1400
نگاه ایران: به دنبال شعارهای ساختارشکنانه و توهین آمیز علیه رئیس جمهور در راهپیمایی روز قدس (اینجا بخوانید) ، یوسف گلشن، مدیرکل رواط عمومی ااستانداری گیلان و فعال رسانه ای با انتشار یادداشتی در صفحه اینستاگرام شخصی خود به تحلیل این این حادثه پرداخت. متن این یادداشت به شرح زیر است: زمانیکه نفوذی های دشمن و کینه توزان اندیشه مردم سالاری دینی به خانه ملت و حرم امام خمینی (ره) به عنوان فقیهی که انتخابات را در ارکان حکومت اسلامی وارد کرد حمله کردند موجبات خوشحالی حکومتهای متخاصم و بیشتر از همه اسرائیل به عنوان پایگاه اصلی پشتیبانی استکبار فراهم شد که همواره قصد ضربه زدن به این آب و خاک را دارد. امروز هم که چند قانون شکن با شعارهای به ظاهر ضد استکباری به جمهوریت نظام و رییس جمهوری که در انتخابات حماسی برگزیده شد اهانت کردند ابزار نفوذ دشمن شدند. چون آنان هم موجب خوشحالی رژیمی شدند که قرار بود تمام فریادهای وحدت آفرین علیه او باشد. ابن ملجم مرادی هم که در ماه مبارک رمضان با نیت خدمت به اسلام؛ علی (ع) که حکمرانی خود را به رغم داشتن مشروعیت الهی با آرای مردم پیوند زد ترور و شهید کرد بیشتر از همه موجب خوشحالی معاویه به عنوان دشمن شماره یک اسلام شد. در همه این سالها؛ جامعه اسلامی بیشتر از همه از داخلی هایی ضربه خورد که سطحی نگرند، شعارهای فریبنده می دهند و همیشه میخواهند کارهایشان را بدون تدبیر و عقلانیت و با هیاهو و خودسری پیش ببرند و از امام زمانشان جلوتر حرکت کنند. به نظرم خطر ضربه از این نفوذی ها به مراتب بیشتر از غرب زده هایی است که ماهیت خطرناکشان کاملا مشخص است. متاسفانه در میان موج محکومیتها از سوی شخصیتها و رسانه ها با گرایشهای مختلف؛ رسانه ای خاص هم به دنبال تطهیر نفوذی هاست. دولت یازدهم نقدپذیر است اما از نقد تا اهانت فاصله بسیار است و این ره که اینان میروند ره به ناکجا آباد است. باید هوشیار بود تا این حرکت موجب تفرقه و انشقاق نشود که خواست دشمنان ملت است.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code