| یکشنبه، 04 مهر 1400
نگاه ایران: دکتر محمدباقر نوبخت در گفتگویی با اشاره به اهانت صورت گرفته به رئیس جمهور توسط عده ای در راهپیمایی روز قدس(اینجا بخوانید) تاکید کرد: بی احترامی به رئیس جمهور، اهانت به جمهوریت نظام است. سخنگوی دولت گفت: آنچه در حاشیه راهپیمایی بزرگ مردم فهیم و متدین تهران در روز قدس توسط عده معدودی به طور سازمان یافته نسبت به رئیس جهموری صورت گرفت که در ماه گذشته با اکثریت قاطع مردم تهران مورد اعتماد قرارگرفت، از نظر سیاسی خطای بزرگ و از نظر حقوقی جرمی آشکار بود که برای جلوگیری از تکرار و پیامد های آن ارکان مسئول در نظام باید اقدام کنند. نوبخت تاکید کرد: اگر حاکمیت قانون مخدوش شود دستاورد های نظام در شرایط نامناسب منطقه دچار مخاطره خواهد شد، رخدادی که تشنج آفرینان مسئول آن خواهند بود. گفتنی است در راهپیمایی روز قدس امروز عده ای در اطراف رییس جمهور حلقه زدند و علیه او شعار هایی چون مرگ بر منافق، مرگ بر آخوند آمریکایی و “روحانی بنی صدر پیوندتان مبارک!” سر دادند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code