| پنجشنبه، 02 اردیبهشت 1400

نگاه ایران: مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت گفت: فرد مهاجمی که سه نیروی جمع آوری ضایعات این سازمان را مورد تعرض قرار داده بود، بازداشت شده است. (گزارش نگاه ایران از این حادثه را از اینجا بخوانید)

 علیرضا حاجی پور روز جمعه در گفت وگو با ایرنا با اشاره به اینکه سه نیروی جمع آوری ضایعات سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت حین انجام وظیفه در خیابان تختی مورد تعارض یک فرد قرار گرفتند، افزود: راننده، کمک راننده و پاکبان جمع آوری ضایعات، روز گذشته مورد ضربات چاقو یک فرد مهاجم قرار گرفتند.

وی ادامه داد: این سه نفر به بیمارستان پورسینا رشت منتقل شدند که راننده به دلیل شدت جراحت نیاز به عمل جراحی دارد و دو نیروی دیگر با تشخیص پزشک مرخص خواهند شد.

وی اظهار داشت: فردی که این سه نیروی خدماتی را مورد تعارض قرار داده، بازداشت شده و علت ارتکاب این اقدام ، در دست بررسی است.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code