| شنبه، 28 فروردین 1400
نگاه ایران / امیر گنجی   مطابق اصول معتبر قانون اساسی نماینده مجلس از هر حوزه انتخابیه نماینده تمامی مردم کشور محسوب میشوند خاصه در خصوص اظهار نظر در مورد مساله ای مهم همچون ریاست جمهوری و انتخابات و رای مردم. جناب نماینده در هرصورت نماینده مردم سه شهرستان تالش، رضوانشهر و ماسال هستند هرچند بارای شکننده حداقلی که کسب کردند که حدود ٤٥٠٠٠ بود با هرترفند تبلیغاتی وغیره... نجابت مردم تالش زبان البته به رای شکننده و حداقلی ایشان اعتراضی وارد نکرده و خدای ناکرده نخواهد کرد که ایشان از چه پارامترهایی برای فریب مردم یا اغوای ایشان استفاده کردند یا نکردند... در واقع شعور دموکراتیک مردم در سه شهرستان علیرغم تمام نارضایتی های ٧٥ درصدی که به ایشان رای ندادند و عده ای که در انتخابات شرکت نکردند ایشان را بعنوان نماینده سه شهرستان قبول کرده اند ستودنی است. البته تا اینجای کار " میزان رای ملت است" چون به مذاق ایشان خوش است. در پی حماسه خلق حماسه ٢٩ اردیبهشت که فقط در شهرستان تالش ٩٠ هزارنفر یعنی ٢ برابر کل رای ایشان در سه شهرستان به دکتر روحانی رای داده شده شاهد اظهاراتی از ایشان هستیم که نه تنها حمله به قلب دموکراسی است بلکه خلاف جمله مشهور حضرت امام خمینی که "میزان رای ملت است" میباشد. اینکه رای شکننده و حداقلی شکری معاویه وار اخذ شده یا رای قاطع روحانی؛ را مرجعی تشخیص میدهد که رقیب اصلی شکری رارد صلاحیت کرده و شورای نگهبان نام دارد. با همه این اوصاف ظاهرا جناب شکری قبول دارد که میتوان مردم را معاویه وار فریب داد. میتوان وعده ٢٠٠٠ شغل داد و رای اورد. میتوان جوانان ساوه نشین را در تالش وعده اشتغال داد ولی شغل نداد و رای آورد. میتوان رقبا را " دونقوز" = گراز خواند و رای اورد. میتوان به منتخب ملت " معاویه گفت و کسی اعتراض نکند؟ به نماینده حداقلی ولی قانونی مردم سه شهرستان تالش،رضوانشهر و ماسال در مجلس و "دادستان "محترم عرض کنیم یکبار هم مواد ٦٠٨ و ٦٠٩ قانون مجازات اسلامی را مطالعه نمایند... جناب شکری شاید بهتر است محضر مبارکتان یاداور حق شهروندی خانواده شهیدی شویم که شاید به شما رای نداده باشند. به فرموده امام راحل شهدا شمع محفل بشریتند گرچه خانواده بسیاری ازشهدا به شما رای نداده باشند وبه روحانی رای داده باشند. شما که جز وعده های سرخرمن و فرافکنی و "پروپکانی"چیزی ارایه نکردید. امیدوارم مردم تالش در ٩٨ حداقل پاسخ بی حرمتی شما به رای ملت و خانواده شهدایی شویم که از سر خرد و عشق به روحانی را بدهند. نگاه ایران: انتشار اخبار و یادداشت های دریافتی به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت انجام رسالت مطبوعاتی و احترام به مخاطبان منتشر می شود.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code