| شنبه، 04 بهمن 1399

نگاه ایران:گزارش تصویری حضور هیات اقتصادی منطقه انزلی و انعقاد تفاهمنامه چین، آکتائو،انزلی (گزارش جلسه انعقاد این توافقنامه)

AFZ (2)

AFZ (3)

AFZ (4) AFZ (5) AFZ (7) AFZ (8) AFZ (9) AFZ (11) AFZ (12) AFZ (15) AFZ (16)   AFZ (18) AFZ (19) AFZ (20) AFZ (21) AFZ (23) AFZ (24) AFZ (25) AFZ (26) AFZ (27) AFZ (28) Logo  

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code