| شنبه، 28 فروردین 1400
نگاه ایران: دکتر روشن بابائی همتی مشاور و نماینده شهرداری قزوین در شبکه شهرهای خلاق دنیا در راستای نگاهی به ادبیات جهانی ثبت در شبکه شهرهای خلاق و گردشگری خلاق به بیان این مطلب پرداخت که کارشناسان «گردشگری خلّاق» را نسل جدید گردشگری بعد از نسل اول؛ یعنی همان «گردشگری ساحل» (سفر اوقات فراغت و برای استراحت) و نسل دوم یا گردشگری فرهنگی(متمایل به فرهنگ و موزه ها) قلمداد می کنند. «گردشگری خلّاق» با شعار «میدان های بیشتر» بر انجام فعّالیت های تجربی و تعامل عمیق تر با زندگی واقعی فرهنگی در شهرها تمرکز می کند. این تعریف، اصطلاح مشهور مشارکتی که در ادبیات و ابزارهای پژوهش اجتماعی بسیار رایج است را به ذهن متبادر می نماید. در «گردشگری خلّاق»، گردشگر به تعامل بیشتر آموزشی، احساسی، اجتماعی و همچنین مشارکت با مکان، فرهنگ زندگی مردم تشویق می شود. در نسل سوم گردشگری، گردشگر شبیه یک شهروند رفتار می کند. همچنین در این نوع از گردشگری نقش مدیران در شناخت انواع خلّاقیّت موجود در شهر به عنوان یک منبع و فرصت برای جذب گردشگران مهم تلقی می شود. بنابراین، «گردشگری خلّاق» مبتنی بر فعّالیت های تجربی و تعامل عمیق با سبک زندگی مقصد است. در واقع، با توجّه به «میراث ناملموس» یک جامعه است که می توان یک گردشگر را به مثابه ی یک شهروند قلمداد کرد و واژه ی گردشگر- شهروند را تعریف نمود. از طرفی پروژه ی ایجاد «شبکه شهرهای خلّاق» با موضوعات ادبیات،طراحی ،هنرهای رسانه ای، فیلم، موسیقی، صنایع دستی، هنرهای رسانه ای و خوراک شناسی یک جامعه نه تنها «میراث ناملموس» بیگانه نیست؛ بلکه در همان راستاست. بنابراین ما در نسل سوم گردشگری با گردشگرانی مواجه خواهیم بود که از مرز دیدار صرف آثار تاریخی و طبیعی فراتر رفته اند و با حضور در بطن جامعه مقصد، به درک عمیق تری از آن نائل خواهند شد. در یازدهمین نشست شهرهای خلاق که در شهر سنت اتین فرانسه برگزارخواهد شد شهرهای باندونگ شهر طراحی، دوران شهر صنایع دستی، کینشازا شهر موسیقی، ریکیاویک شهر ادبیات و زاحل لبنان شهر خلاق خوراک شناسی به عنوان بهترین عملکرد مناسب شهرهای خلاق جهان معرفی خواهند شد. همچنین در حوزه کارگاه های موضوعی تحت عنوان تکنولوژی دیجیتال نمایندگان شهرهای گالوی شهر فیلم، ساپورو شهر هنرهای رسانه ای و کوراکو شهر ادبیات سخنرانی خواهند داشت. در زمینه مشارکت های نوآورانه برای بدست آوردن رویه های مناسب محلی برادفورد شهر فیلم، انساندا شهر خوراک شناسی، ناگویا شهر طراحی به بیان ایده های خود خواهند پرداخت و همچنین در بخش ایجاد فضاهای عمومی در راستای فرهنگ و صنایع خلاق نمایندگان شهرهای کوبه شهر طراحی، مدلین شهر موسیقی، مونترال شهر طراحی، سنت اتین شهر طراحی و تورین نیز شهر طراحی به سخنرانی خواهند پرداخت.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code