| شنبه، 28 فروردین 1400
نگاه ایران:مرد برنج فروش زمانی که به محل قرارملاقات رفته بود، وقتی خود را در محاصره طلبکارانش دید سواربر خودرو نیسانش شد وپس اززیرگرفتن یکی از طلبکارها گریخت. به گزارش«ایران»، روزیکم بهمن سال گذشته خبرکشته شدن مرد جوانی در خیابان سراج به مأموران کلانتری و بازپرس کشیک قتل پایتخت اعلام شد. سپس بازپرس منافی آذر و تیم جنایی برای تحقیق دراین باره راهی محل حادثه شدند. یکی از شاهدان ماجرا به بازپرس شعبه سوم دادسرای جنایی گفت: سال گذشته حدود دومیلیون تومان به مرد برنج فروش پول دادم تا برایم برنج بیاورد، او قرار بود یک هفته ای برنج را تحویل دهد که این یک هفته شد یک سال و خبری از برنج نشد. به غیر از من، مقتول هم 900 هزار تومان به متهم داده بود تا برایش برنج بیاورد اما برای او هم برنج نیاورد. در این مدت چندین بار به سراغ مرد برنج فروش رفتیم تا پولمان را پس بگیریم اما او هر بار با وعده هایش فریب مان می داد. تا اینکه روز حادثه یکی از دوستانم تماس گرفت و گفت با اودرخیابان سراج قرار گذاشته است. با اطلاع از این ماجرا به همراه مقتول و پسرم و یکی از آشنایانمان به سراغ مرد برنج فروش رفتیم اما او با دیدن ما سوارماشینش شد تا فرار کند.اما محمد - مقتول - مقابل خودروی او ایستاده بود تا مانع فرارش شود.ولی او ماشین را به حرکت درآورد و پس از زیر گرفتن محمد، فرار کرد. با کشف این سرنخ ها محل زندگی متهم در یکی ازروستاهای شمال به دست آمد و کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت با دریافت نیابت قضایی راهی روستای مورد نظر شده و مرد جوان را دستگیرکردند.وی دیروزپس ازانتقال به دادسرای جنایی تهران به بازپرس گفت: «آن روزدرپی اختلاف های مالی با هم درگیرشدیم ومن برای نجات جانم سوار ماشین شده و فرار کردم. زمانی که داشتم فرار می کردم به قدری اضطراب داشتم که اصلاً متوجه نشدم با محمد برخورد کرده ام.»! برادر مقتول نیز گفت: متهم سال 91 تصادف مرگباری داشته و به همین اتهام بازداشت شده بود؛ اما با پرداخت دیه موفق به آزادی شد.این بار هم قصد صحنه سازی داشت که به دام افتاد.بازپرس جنایی با توجه به اظهارات متهم، دستور انتقال او به بازداشتگاه و ادامه تحقیقات برای رفع ابهام های موجود درپرونده را صادر کرد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code