| شنبه، 28 فروردین 1400
نگاه ایران:رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت از آغاز زمان تکمیل اظهارنامه های مالیاتی تاکسیداران خبر داد. آرش امیرلو با اشاره به آغاز زمان تکمیل اظهارنامه های مالیاتی تاکسیداران اظهار داشت: با تفاهم نامه ای که با اداره پست منعقد شده است رانندگان تاکسی می توانند از ساعت 8 صبح تا 14 در پیشخوان خدمات الکترونیک سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت حضور یافته و از خدمات نیم بهای پستی برای تکمیل و ارسال اظهارنامه های مالیاتی خود استفاده کنند. امیرلو با بیان اینکه رانندگان تاکسی با تکمیل اظهارنامه های مالیاتی از پرداخت مالیات معاف می شوند افزود: تاکسیداران باید تا پایان مهلت قانونی این اظهار نامه ها را تکمیل کنند تا مشمول جریمه نشوند. وی در پایان با اشاره به آخرین مهلت تکمیل اظهارنامه های مالیاتی گفت: تاکسیداران تا آخرین روز تیر فرصت دارند تا اظهارنامه های مالیاتی را تکمیل کنند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code