| شنبه، 28 فروردین 1400
نگاه ایران:  عضو شورای اسلامی شهر رشت گفت: در شرایطی که پرسنل شهرداری رشت حقوق ماه های گذشته خود را به طور کامل دریافت نکرده اند و شهرداری رشت در وضعیت نامناسب مالی است اجرای همسطح سازی آرامستان ضرورتی ندارد.
به گزارش تسنیم، محمد حسین واثق کارگرنیا ظهر امروز در جمع اعضای شورای شهر رشت اظهار داشت: پروژه همسطح سازی آرامستان شهرداری رشت در سال گذشته مطرح شد و در نوبت بودجه قرار گرفت. عضو شورای شهر رشت تصریح کرد: در شرایطی که پرسنل شهرداری رشت، حقوق ماه های گذشته خود را به طور کامل دریافت نکرده اند اجرای پروژه 33 میلیارد تومانی همسطح سازی آرامستان شهرداری رشت ضرورتی ندارد. واثق کارگرنیا با اشاره به اینکه در کمیسیون مناقصه به مبلغ پیش بینی شده ایراداتی گرفته شد اظهار داشت: ایرادات مطروح شده پیرامون مبلغ برآورد به تیم کارشناسی ارائه شد و پس از بررسی مجدد، مبلغ برآورد شده جدید 33 میلیارد تومان اعلام شد. وی با بیان اینکه اجرای پروژه همسطح سازی آرامستان شهرداری رشت حدود 8 ماه قبل آغاز شده است افزود: دیوارگذاری و ساخت ساختمان اداری مربوط به این پروژه آغاز و حدود 500 میلیون تومان نیز تاکنون براساس تعهدات به شرکت مجری طرح پرداخت شده است. واثق کارگرنیا با اشاره به اینکه یک شرکت پیمانکاری در مناقصه این پروژه برنده و بعد از انجام  مطالعات اولیه  مبلغ 44 میلیارد تومان برای این پروژه برآورد شد گفت: مجری این طرح، معاون فنی و امور زیرساخت های شهرداری رشت است و سازمان آرامستان های شهرداری در اجرای آن نقشی ندارد. عضو اسلامی شهر رشت با بیان اینکه مشکلات متعددی در سطح شهر رشت وجود دارد خاطرنشان کرد: با وجود پروژه های اولویت دار در سطح شهر رشت، اجرای همسطح سازی آرامستان در شرایط نامساعد مالی حاکم بر شهرداری رشت ضرورتی ندارد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code