| شنبه، 28 فروردین 1400

 نگاه ایران:رستم بن یحیی سفیر جدید کشور مالزی در تهران روز سه شنبه استوارنامه خود را تقدیم حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران کرد. لباس خاص و سنتی سفیر جدید مالزی در این تصاویر قابل مشاهده است.

 

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code