| جمعه، 03 اردیبهشت 1400
نگاه ایران:فخرالدین صدیق شریف به روزنامه جام جم گفت:در عرصه هنر بعضا آدم هایی وارد این حوزه شدند که بینش، سواد، درک و دانش این کار را ندارند و در واقع آدم این کار نیستند و فقط برای شهرت وارد این عرصه شده اند. آنها حتی پول می دهند و نقش می خرند تا بتوانند به شهرت برسند! هم اکنون نقش فروشی مدت هاست که باب شده و همین دلیلی برای کم کاری پیشکسوتان شده است. رواج این پدیده باعث چندین اتفاق می شود، نخست این که هنرهای نمایشی (در قالب سینما، تلویزیون و تئاتر) بی کیفیت و سطحی می شوند. چون هر حرفه ای متخصص خودش را می خواهد که بتواند با زیر و بم یک نقش کنار بیاید و وقتی نقش ها توسط نابازیگرها به تصویر کشیده می شوند خروجی کار پایین می آید و بیننده دیگر رغبتی برای نشستن پای آثار داخلی ندارد. در این صورت با پدیده ای مواجه می شویم به نام ریزش مخاطب. ضمن این که لازمه ساخت آثار فاخر و ریشه دار بازی انسان های ریشه دار و آگاه در آنهاست. حضور آدم های غیرحرفه ای که کاریزما و تخصص این حرفه را ندارند سطح سلیقه مردم را هم پایین می آورد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code