| شنبه، 28 فروردین 1400
مدیر جهاد کشاورزی صومعه سرا خبر داد:
       کد خبر: 121172
نگاه ایران: مدیر جهادکشاورزی صومعه سرا از ظهور نخستین خوشه های برنج در روستای لاکسار صومعه سرا خبر داد. به گزارش ایسنا، احمد پادیاب از ظهور خوشه های طلایی برنج در شهرستان صومعه سرا خبر داد و اظهار کرد:نخستین خوشه های طلایی برنج صومعه سرا در روستای لاکسار در شالیزار کشاورز حجت همتی ظهور کرده است. وی با بیان اینکه رقم این برنج از نوع حسنی است،افزود:صومعه سرا با برخورداری از ۲۸هزار هکتار اراضی شالیزاری یکی از قطب های کشاورزی استان محسوب می شود. مدیر جهاد کشاورزی صومعه سرا در پایان اظهار کرد:سالانه ۱۳۵هزار تن شلتوک و ۷۵هزار تن برنج سفید از اراضی شالیزاری صومعه سرا برداشت می شود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code