| پنجشنبه، 02 اردیبهشت 1400
در باب اتفاقات عجیب این روزهای شهرداری؛
       کد خبر: 121135
علیرضا پنجه ای سردبیر نشریه دوات در قانون تصریح شده است که رییس و اعضای شوراها نباید در عزل و نصب کارکنان شهرداری ها دخالت کنند. این کار قابل پی گیری ست از طریق محاکم مربوطه البته. اگر عضوی در عزل و نصب شهرداری دخالت کرد اولا بداند پیشینیانش با همین قانون شکنی ها سر از ناکجا آباد در آوردند و ثانیا اعمال ایشان تا لحظه ی آخر توسط رسانه ها و دستگاه های نظارتی رصد می شود. البته نیک می دانیم که بسا کسانی هستند که نه قانون برای شان محترم است نه آه مظلوم و نه آئین شان که هدف وسیله را توجیه می کند نزد ایشان. هر چه بگویی و ببینند گمان دارند جرم شان با آن ها که گرفتار شدند توفیر داشته است. زمزمه هایی دارد به گوش می رسد از برخی جابه جایی ها بر اساس لیستی که بسته شده قرار است اجرایی اش کنند. لیستی مملو از عزل و نصب های بی قاعده گویا. مگر رسانه ها غافل باشند که به عنوان رکن چهارم قانون اساسی اجازه دهند چنین قانون شکنی هایی باب شود. آیا سرپرست بلدیه ی آن شهر از جانش سیر شده که به فرمان چهار مسافر یک ماهه بیاید هویت انسانی، قانونی و همکاری اش را کنار بگذارد، مگر حقوق و مزایای دوره ی سرپرستی چه قدر هست که وی را مصون از آه مظلوم دارد. این ثواب و قانونی نیست که به واسطه ی خواسته ی نامشروع و غیر قانونی مال باخته گانی چند به چنین اعمالی نامیمون دست یازد. شورای بعدی که در راه است. خب آن ها هم با نیروهای مورد حمایت شما اگر چنین کنند که مملکت می شود، مملکت انتقام. نیروهای نظارتی که هوشیار هوشیارند. پس همان گونه که در گذشته گفته ایم. تمام کنند انتقام از ناکامی های خود در رای از مردم و یا اگر رای مجددی آوردند، نکند روزگار خواسته باشد بیش تر بشکند مصداق: "ابله آن که او رفت بالاتر نشست.... استخوانش سخت تر خواهد شکست." باری از ما گفتن بود. هر چه با آتش بازی نشود به نفع جامعه است. فرمان آتش به اختیار هم که عز وصول بخشیده و جاری ست. باری نظام مقدس هم از روز اول ثابت کرده که با هیچ کس و ناکس بر سر آرامش در دستگاه ها و کیان ایران شوخی ندارد. پس مانند شهروند قانون مدار کنار بنشینند ، اعضای انجمن بلدیه هایی اینچنین نیز بچسبند به حق الجلسه ی خود و حلالش کنند چه را که بر اساس قانون حتی درشکه و درشکه چی در اختیارشان غیر قانونی ست، و قانون تصریح کرده جز حق الجلسه شان، در کار قانون دخالت نکنند. سرپرست ها هم دقت کنند تا فرداها مجبور نشوند در قبال دادگاه های اداری و محاکم پاسخ گو باشد. اگر به سودای قاتق نانی چرب و چیلی مته به خشخاش بگذارند، مته گذاشته می شود به خشخاش شان. پس اعضای ناکام شوراها، صدمه دیده از اعمال خلاف خود در پی انتقام از نیروهای شهرداری ها نباشند که نیروهای هر نهاد و اداره ای ثروت شهر و دیارند. خدای ناکرده نشود این اعمال که مصداق دخالت در عزل و نصب هاست و البته خلاف مر قانون. سرپرست ها هم چون از بدنه ی شهرداری ها انتخاب می شوند بهتر است در این مدت بند بازی را کنار بگذارند چون دولت شان دیری نمی پاید و مستعجل است. چرا که بند بازی آدمی را سخت گرفتار باند بازی می کند. که گفته شده باندباز آخر و عاقبت ندارد. در ضمن بهتر است این دوره لااقل به کم سوادان احتمالی یاد دهند استضاء هیچ معنی یی نمی دهد و باید نوشت استیضاح! نگاه ایران: انتشار اخبار و یادداشت های دریافتی به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت انجام رسالت مطبوعاتی و احترام به مخاطبان منتشر می شود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code