| شنبه، 28 فروردین 1400
نگاه ایران:«امیرالمومنین مبنای ولایت و حکومت را نظر مردم و انتخاب مردم می داند. لمن ولّیتموا امرکم، گفت که هر کس که شما او را به عنوان ولیّ خودتان و رهبر جامعه برگزینید من هم اطاعت می کنم، من هم می شنوم و اجرا می کنم. امیرالمومنین مبنای حکومت و فرمانروایی را رای مردم، خواست مردم و آرای مردم می داند.»این جمله ای بود که روحانی در جمع پزشکان و در ضیافت افطار با آنان مطرح کرده و چنین تفسیری در طول دهه ها از سوی بسیاری ازافراد در تریبون های مختلف بیان شده و منظور روحانی آنگونه که علی مطهری نیز گفت معطوف به بحث ولایت و امامت از منظر شرعی و مشروعیت دینی نبوده و وجه سیاسی و فعلیت مبنای حکومت داری مد نظر بود، آنچنان که علی علیه السلام با رجوع مردم و اقبال آنان خلافت را پذیرفت در حالی که ایشان امات و ولایت را ازهمان ابتدا داشت اما بااین حال انتقادات به این سخنان روحانی ادامه دارد و این بار آیت الله مکارم شیرزای به انتقاد از سخنان روحانی پرداخته است، نکته ای که به طور معمول با این صراحت از سوی مراجع معظم تقلید مورد اشاره و تاکید قرار نمی گیرد و می توان ایتن انتقاد با این صراحت و تاکید را بی سابقه دانست. به خصوص که در فواصل مختلف آیت الله مکارم شیرازی از دولت روحانی حمایت کرده و به عنوان مثال در اوج انتقادات منتقدان دولت روحانی از برجام نظر مثبتی به آن ابراز داشته بود. در بازتاب سخنان آیت الله مکارم شیرازی نوشته است: آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به سخنان مطرح شده درباره نظر امیر المومنین (ع) درباره انتخاب حاکم توسط مردم گفت: این جمله که امام علی(ع) پایه گذار دموکراسی بوده اشتباه است؛ زیرا ولایت و امامت از سوی خداوند تعیین می شود. آیت الله مکارم شیرازی در سومین شب از لیالی قدر در مسجد مدرسه علمیه امام کاظم(ع) گفت: اخیرا در سخنان یکی از دولتمردان بیان شده بود امام علی(ع) ولایت و امامت را با آرای مردم دانسته و گفته، دموکراسی میراث علی (ع) است؛ این حرف، حرف عجیبی است؛ زیرا شما یک ذره از نهج البلاغه را دیده اید و خطبه های دیگر و آیات قرآن را ندیده اید؛ اولا شما باید آیات قرآن را ببینید که بیان می کند ولّیِ شما کسی است که در حال رکوع زکات داد؛ خداوند این ولّی را تعیین کرده است، آیات ولایت در قرآن کریم فراوان است. او اعلام کرد: امام علی(ع) در این سخن به اتمام حجت در مقابل مخالفان می پردازد، علاوه بر آن، از مسلّمات مذهب شیعه است که امام (ع) و ولّی، از سوی خداوند تعیین می شود نه آرای مردم. این مرجع تقلید تصریح کرد: عده ای از بزرگان عرب خدمت پیامبر (ص) رسیده و بیان کردند "ما حاضریم شما را تا جایی تقویت کنیم که حکومت تو قوی شود؛ اما یک شرط داریم و این که پس از تو حکومت به ما داده شود"؛ پیامبر اکرم(ص) فرمودند، تعیین جانشین من با خداست و به هر کسی که خواست ولایت می دهد؛ در مراسم غدیر، پیامبر اکرم(ص) امام علی(ع) را از سوی خدا به عنوان جانشین قرار دادند. او اعلام کرد: دموکراسی از روی ناچاری است و در واقع حکومت مردم بر مردم نیست؛ در انتخابات نصف به علاوه یک پیروز است که در واقع این حکومت، حکومت مردم بر مردم نیست؛ تازه باید ببینیم که کدام دموکراسی را مدنظر داریم. آیت الله مکارم شیرازی گفت: آیا آمریکا را مد نظر داریم که با پول فراوان مردم را فریب می دهد و آرای آنها را می خرد؟ ما نیز از روی ناچاری بیان می کنیم که با آرای مردم باید امور کشور اداره شود، ولی قرار نیست که امام (ع) نیز با آرای مردم انتخاب شود؛ زیرا امام با حکم الهی نصب می شود؛ نباید این عزیزان یک صفحه نهج البلاغه را ملاک قرار داده و نظام را شکل دیگری جلوه دهند. امیدواریم که اشتباه خود را اصلاح کنند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code