| شنبه، 28 فروردین 1400
رئیس ناحیه یک منطقه یک شهرداری رشت:
       کد خبر: 121030
نگاه ایران:  رئیس ناحیه یک منطقه یک که به تازگی به این سمت منصوب گردیده، مشارکت و آشتی شهروندان با شهرداری را اصلی ترین برنامه مدیران شهری دانست و اذعان داشت: افتتاح سرای محلات و فعالیت آنها چون آموزش چهره به چهره، مشارکت مردم در برگزاری جشن ها و مناسبت ها و نیز بهره مندی از نخبگان هر محل در برپایی کلاس های آموزشی تاثیر زیادی در راستای توسعه شهر دارد. به گزارش روابط عمومی منطقه یک، وی که پیش از این به مدت 4 سال در منطقه 3 شهرداری رشت فعالیت داشته خاطر نشان نمود: بازدیدهای روزانه از پروژه های در حال اجرا، ثبت تخلفات ساختمانی و رفع نواقص در حد اختیارات از مهم ترین برنامه های ناحیه است. رئیس ناحیه یک منطقه یک شهرداری رشت، ناحیه محوری را از مهم ترین تاکیدات مدیران ارشد شهرداری در توسعه شهر خواند وگفت: تاکنون 30 ثبت تخلفات ساختمانی، 5 مورد جمع آوری سد معبر و 10 مورد نصب تابلوی بدون مجوز اخطاریه به شهروندان در پروسه زمانی کمتر از یک ماه آغاز فعالیت اینجانب صادر شده است که این اخطاریه ها به جهت حفظ نظم و آراستگی و ساخت و ساز ایمن و اصولی اجتناب ناپذیر می باشد. فاطمه غضائری در پایان افزود: انتظار ما از شهروندان وظیفه شناس رشت، پرداخت به موقع عوارض و احترام به قوانین می باشد تا بتوانیم گام موثری در جهت خدمات رسانی به این عزیزان در خصوص نظافت بیشتر معابر، بهبود وضعیت آسفالت، آراستگی و زیبایی شهر در شأن شهروندان فرهیخته رشت داشته باشیم.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code