| جمعه، 03 بهمن 1399
نگاه ایران: طی حکمی از سوی سید محمد علی ثابت قدم شهردار رشت جانشینان شهرداری در سه منطقه رشت مشخص شدند. براساس حکم شهردار رشت علیرضا دانش به عنوان جانشین شهرداری منطقه چهار منصوب شد. دانش که پیش از این مدیر امور اداری شهرداری رشت را بر عهده داشت از مدیران موفق شهرداری محسوب می شود. گفتنی است در احکام جداگانه ای از سوی شهردار رشت مریم حاج کریمیان جانشین شهرداری منطقه دو و محمدرضا پیروزام جانشین شهرداری منطقه سه منصوب شدند.  
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code