| شنبه، 20 خرداد 1402
علی اکبر پراوزان (3)علی اکبر پراوزان مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری گیلان در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ مردم گیلان یکبار دیگر همگام با ایران اسلامی به صحنه آمدند . حماسه ای آفریدند که در نوع خودکم نظیر بودند مشارکت بالای ۸۲% که افزایش آن نسبت به دوره های گذشته مشهود و در سطح شهرستان ها از ۶۵% تا ۱۰۳% متغیر بوده است. مشارکتی که برای اولین بار میلیونها نفر و در استان ما ده ها هزار نفر به هر علتی پشت درب های شعب اخذ رای ماندند . البته همه آنان ساعت ها در صف انتظار رأی روز جمعه بوده اند ( صراحت قانون ). و به استناد عقل و منطق نباید رأی آنها به حکم حق الناس نادیده گرفته می شد. حضور مردم واقبال بسیار زیاد آنان فی الواقع رجعت مردم به اول انقلاب بود وکسانیکه شاید برای اولین بار بعد از رأی به جمهوری اسلامی ، پای صندوقهای اخذ رای آمدند واین دراصل یک تحول در مقبولیت حاکمیت بود . ویژگی دیگر انتخابات اقبال مردم به دولت مستقر آقای دکتر روحانی بوده است. به تعبیر رئیس جمهور محترم این اعتماد و اقبال مردم از طرفی نه بود به بازگشت به سیاستها وبرنامه های دولت های نهم ودهم وهمچنین نه بود به توقف دولت وسیاستهای آن ودرنتیجه رای بیش ازپیش به دولت آنچنان برجسته بوده (افزایش رای از ۱۰ % تا حدودا ۳۰ % در شهرستانهای استان گیلان نسبت به دوره گذشته ) که سبب تعجب و تحیر گردید . اگرچه این افزایش اعتماد مردم به دولت به استناد فاصله زیاد آقای روحانی از دیگر نامزدها در نظرسنجی های انجام شده قابل پیش بینی بود. لکن پمپاژ درشت نمائی نارسائیها توسط رقبا و متأسفانه از تریبون های رسمی، میزهای خطابه و بعضاً توسط عناصر دستگاه های اطلاعاتی و نظامی به مثابه الدرس حرف و التکرار الف آنچنان سنگین بود که نه تنها حامیان رقبای دولت شکست دولت را باور کرده بودند و هنوز هم در ناباوری پیروزی آرای روحانی هستند، بلکه حتی در دل حامیان دولت نیز شک و تردید القاء شده بود . چرا مشارکت ؟ اشتیاق حامیان دولت به حضور درصحنه وپیگیری اهداف وآرمانهای آسیب دیده اصلاح گرایانه و اعتدال گرایانه آنان برای اداره کشور که این اهداف دردولتهای نهم ودهم آسیب جدی دیدند و نیز اینکه  اجرای کامل برنامه ها وشعارهای دولت تدبیر وامید نیاز به فرصت زمانی مضاعف داشته وپیگیری آن دردوره دوم ریاست جمهوری میسر می گردد وفی الواقع حامیان دولت بنوعی خود درچهارساله اول برغم تلاشهای مجدّانه ای که داشته اند به آواربرداری وجبران عقب ماندگی ها دولت نهم ودهم مشغول بودند بنابراین باید تلاش میکردند وبا تمام وجود مردم را به حضور درصحنه انتخابات تشویق وترغیب می نمودند و اعتماد مردم را برای ادامه و تقویت و تکمیل راه آغاز شده بدست می آورند. از طرف دیگر رقبای دولت که دراین چهارسال سنگرهای مستحکم ۸ ساله خود را درحال فروپاشی می دیدند وانتخابات سال ۱۳۹۴ بوضوح نشان داد که مردم ازآنان رویگردان شده اند فلذا با تمام توان برای احیای گذشته رو به اضمحلال خود ازهمه حربه ها استفاده کردند و راه جلب اعتماد مردم را در تخریب دولت دیدند . تقابل مذکور درکنار نارسایی های اجتماعی واقتصادی حاکم درجامعه واحساس مسئولیت مردم برای سامان اجتماعی کشور و اینکه دست بر انتخابی بزنند که مشکلات موجود جامعه را مرتفع گردانند صحنه پرشوری را از قبل انتخابات به وجود آورده بود. آنچنانکه اکثر نظر سنجی های قبل از انتخابات ( حداقل چهار نظرسنجی انجام شده در استان گیلان) حکایت ازحضور بالای ۶۰ درصدی مردم برای شرکت درانتخابات داشت . این اشتیاق تا ۲۹ اردیبهشت هر روز بیشتر وبیشتر می شد . نشاط سیاسی درکنار برنامه هایی که گروههای رقیب وهمچنین دستگاهای اجرایی برای مشارکت حداکثری مردم تدارک دیدند بی سابقه وکم نظیر شده بود. برای اینکه این اشتیاق درصحنه باشد واستمرار یابد تلاش مجریان انتخابات هم ازحیث اجرای برنامه های جلب مشارکت حداکثری ومهمتر ازآن هدایت این شور و نشاط به سمت سلامت وامنیت انتخابات در خور توجه و تقدیر بود. نشست های مکرر وبرنامه های ستادهای انتخابات، ستاد امنیت انتخابات استان و ستاد پیشگیری از جرائم انتخابات دادگستری استان درهدایت، نظارت وکنترل این اشتیاق بسیار حائز اهمیت بوده وبسیار خوب هم اجرا گردید. بیشترین اجتماعات سیاسی وانتخاباتی دراین دوره برگزار شد رشد بالای صد درصدی تشکیل اجتماعات انتخابات با نظارت ومجوزهای لازمه نشان دهنده صلابت تلاش مجریان، ناظرین عوامل قضائی و امنیتی و انتظامی درانجام این مهم بوده است علی الخصوص حضور نماینده دولت در استان ( استاندار ) درطول چهارسال بالاخص در ماه های منتهی به انتخابات برای بیان عملکرد دولت وتشویق مردم به مشارکت حداکثری  قابل توجه و تحسین می باشد. چرا  اعتماد دوباره به روحانی ؟ اقدامات دولت درچهارساله گذشته از نگاه هیچ کارشناسی منصفی کم ارزش نبوده است . فعالیت دولت درصحنه های اقتصادی ، رشد شاخص های اقتصادی درتجارت ، صنعت نفت، صادرات و واردات بدون اغراق مورد احترام و ارج گذاری کارشناسان منصف داخلی وخارجی بوده است سامان دادن نظام برنامه ریزی کشور وهمچنین برنامه های کشور ازنظر کارشناسان مغفول نمانده است ایجاد آرامش وامنیت سیاسی – اجتماعی پیوسته مورد تأیید کارشناسان داخلی وخارجی قرار گرفته است . حل مشکلات عظیم بین المللی وایجاد تعامل گسترده با جهان، اصلاح نابسامانی های روابط خارجی ، تبدیل خط دشمن انگاری کشورهای جهان به رابطه دوستی ، تعامل وارتباط متقابل توام با احترام یک بار دیگر ایران را درکرسی های جهانی به عنوان عنصر فعال وقابل اعتماد معرفی کرد . مجموعه اقدامات دولت برغم اینکه از سوی کارشناسان منصف مورد حمایت وتایید قرار می گرفت لکن به علت ضعف های حاکم بر اطلاع رسانی خدمات دولت و عدم اهتمام رسانه ملی به این مهم امکان کافی برای اطلاع رسانی فراهم نگردید فلذا این اقدامات دردوره تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری با زبان وگویشی عام تر به مردم عرضه شد و با جبران کمبودهای  اطلاع رسانی درطول دوره چهارساله و پوشش نقش کمرنگ صدا وسیما دراین رابطه واشتیاق مردم به دانستن اقدامات نامزدهای انتخابات وازجمله اقدامات دولت زمینه را برای دولت فراهم آورد تا مردم موقعیت و امکان بیشتری جهت آگاهی ازمجموعه اقدامات دولت وبرنامه های آن کسب نمایند . به این ترتیب علی رغم همه حربه های رقبا و بیان ضعف اقدامات دولت که دردوره قبل ازتبلیغات انتخابات مطرح می گردید ، شاهد بودیم که دوره مناظره ها کمترین اشاره به آن مثلاً ضعف ها نمی شد ومطالبه مردم تلقی نمی گردید. مباحثی مثل افزایش یارانه ها، عدم رونق اشتغال، تعطیلی مراکز تولیدی و…. شعارهای جدی دوره تبلیغات نبود و در عوض خواسته ها وآرمانهای سیاسی – فرهنگی و اجتماعی که به نوعی آرمانهای انقلاب تلقی می شد مطرح بوده است وبازگویی آنها زمینه حضور و مشارکت افرادی را فراهم ساخت که در گذشته به نوعی از فعالیت سیاسی و اجتماعی کنارگیری می کردند. مباحثی همچون آزادی، امنیت، تسامح دینی، آزادی های اجتماعی ، حقوق بشر ، حقوق شهروندی ، میلی نشدن رسانه ملی ، قانون مداری ، عدم دخالت دستگاههای نظامی ، امنیتی درامور سیاسی و…. مطرح گردید ازطرفی شعارهای رقیب که ماحصل آن بازگشت به گذشته ی دولت های نهم ودهم بود و پررنگ کردن مباحثی همچون افزایش یارانه ها ، سخت انگاری تعامل با جهان، دگماتیسم دینی وفرهنگی ، افزایش دخالت نظامیان درسیاست واقتصاد، امنیتی کردن فضای های سیاسی واجتماعی برغم تصور آنان که این امور پاشنه آشیل دولت یازدهم می باشد سبب عبور مردم از آنان وشعارهایشان ودرنتیجه عدم اقبال به سمت آنان گردید . و در نتیجه مردم یکبار دیگر به دولت اعتماد کرده وبه گذشته نه گفتند وخواستار آینده بهتر درسایه شعارهای مطرح شده توسط جناب آقای دکتر روحانی رئیس جمهور محبوب شدند . استان گیلان ازاین پدیده مستثنی نبوده وتوانست درکنار بد اخلاقیهای که رقبای دولت فراهم آوردند ودخالت هایی آشکار وپنهان بعضی ازنهادهای حاکمیتی افزایش مشارکت و بیان قدرتمندانه خدمات و اقدامات دولت را در دستور کار قرار دهد. حضور حامیان دولت در برنامه ها و دیدارهای عمومی، بازدید از اقصی نقاط استان و بیان خدمات دولت از قبیل کاهش تورم، کاهش نرخ  بیکاری، بهبود فضای کسب و کار طی سال های دولت تدبیر و امید در استان گیلان، حرکت اشتغالزایی و احیاء بسیاری از کارخانجات تعطیل شده، سامان دادن کشاورزی، برنج و چای و پرداخت مطالبات چایکاران، بهبود شاخص های اجتماعی و رشد امنیت اجتماعی، توسعه فضای سیاسی و اجتماعی، نشاط فعالیت احزاب سیاسی و سازمان های مردم نهاد با رشد ایجاد و تأسیس بالای ۴۰ تا ۱۰۰ درصد آنان، توسعه فعالیت های عمرانی، توسعه راه ها، توسعه شاخص های آبرسانی و گازرسانی در استان گیلان و بسیاری دیگر، سبب آشنائی بیشتر مردم با خدمات دولت گردیده و انگیزه مشارکت بیشتر برای آینده ای بهتر را فراهم آورد. و بدین ترتیب شد که استان گیلان : با رای ۶۹٫۴  درصدی به جناب آقای دکتر روحانی ( رشد ۱۰ % نسبت به دوره یازدهم در آرای جناب دکتر روحانی ) همراه حماسه دیگری از مردم ایران گردید که نشان از آگاهی – دوراندیشی، همدلی و هماهنگی مردم با سیاست های تعیین شده از طرف دولت محترم می باشد. پاس می داریم این حماسه حضور و اعتماد مردم را و ضمن تبریک به مردم بزرگ ایران و گیلان عزیزمان در پاسداشت قدرت ملی کشور امیدواریم که با عنایت حضرت حق و تدابیر دولت محترم دوازدهم شعله اشتیاق مردم به مشارکت بیشتر در سرنوشت خود و امید مردم به آینده ای سرشار از نشاط، اشتغال و آبادانی فروزانتر بماند نگاه ایران: انتشار اخبار و یادداشت های دریافتی به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت انجام رسالت مطبوعاتی و احترام به مخاطبان منتشر می شود.