| جمعه، 03 بهمن 1399
نگاه ایران: «شریدار چیلال»، مرد ۷۸ ساله هندی است که به خاطر داشتن بلند ترین ناخن های دنیا امسال نامش در کتاب رکوردهای گینس ۲۰۱۶ ثبت و منتشر شده است. این مرد ناخن های دومتری اش را از سن ۱۶ سالگی (سال ۱۹۵۲) کوتاه نکرده است. او با اینکه توانست نامش را در گینس ثبت و جهانی کند اما افسوس هم می خورد که به خاطر ناخن هایش هرگز نتوانست شغل و عشق دلخواهش را بیابد. این مرد هندی به خاطر اینکه بار ها توسط معلمش به خاطر ناخن ها تنبیه شده بود از آن به بعد تصمیم گرفت تا هیچ وقت ناخن هایش را کوتاه نکند. در طول این سال ها هیچ کس حاضر نبود به شریدار شغلی بدهد و خانواده اش این ناخن ها را دوست نداشتند و از آنجایی که هیچ کس حاضر به ازدواج با او نبود، به سختی ازدواج کرد. پس از ۶۲ سال لجبازی این مرد، او تصمیم گرفته تا ناخن هایش را به موزه اهدا کند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code