| سه شنبه، 30 شهریور 1400
نگاه ایران: رئیس شورای اسلامی شهررشت گفت:جلسه استیضاح شهرداررشت صبح امروز باحضور یازده نفرعضو از مجموع اعضای شورای شهر درصحن شورا بصورت غیرعلنی برگزارگردید. مسعودکاظمی با اشاره به اینکه برخی ازرسانه هادرخصوص لغوشدن جلسه استیضاح شهردار مطالبی نشرداده بودند تصریح کرد:جلسه امروز لغو نشد و زمانی که اعضا به حد نصاب رسیدند جلسه استیضاح رسما آغاز وشهردار به ارائه توضیح در خصوص سوالات اعضای شورای شهررشت پرداخت. رئیس شورای اسلامی شهررشت ادامه داد:پس از اتمام پاسخگویی شهردار رشت به سوالات اعضای شورا ،رای گیری آغاز شد واز مجموع یازده عضوحاضر در صحن شورا شهردار رشت با ده رای موافق ویک رای مخالف استیضاح وبرکنارشد. لازم به ذکراست بابرکناری سید محمدعلی ثابت قدم از سمت شهرداری رش فرامرزجمشیدپور بعنوان سرپرست شهرداری رشت انتخاب شد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code