وقتی افراد در حال مشاهده پیج انیستاگرامشان باشند، اگر شما خوش شانس باشید روی عکس شما لحظه ای مکث می کنند. مطالعات نشان می دهد رنگ های عکس شما مستقیما روی این موضوع تاثیر دارد که عکستان را رد کنند یا دوبار به آن ضربه بزنند. در اینستاگرام افراد باید در چند ثانیه تصمیم بگیرند که درباره عکس ها چه واکنشی داشته باشند، از آن ها رد شوند یا آن ها را لایک کنند. طبق مطالعات ۶۲ تا ۹۰ درصد افراد بر اساس رنگ های یک عکس تصمیم می گیرند که لایک کنند یا نه. اخیرا یک تحقیق روی ۸ میلیون عکس اینستاگرام انجام شده تا مشخص شود کدام رنگ بیشتر توجهات را جلب کرده و لایک می خورد. عکس هایی که نوعی آبی خاص دارند ۲۴ درصد بیشتر از بقیه لایک شده اند. همچنین طبق مطالعات عکس هایی که یک رنگ غالب دارند ۱۷ درصد بیشتر از عکس های دیگر لایک شده اند. اما جالب اینجاست که از ۸ میلیون عکس آنالیز شده ۱۰ درصد آن ها یک رنگ غالب داشته اند. پس اگر می خواهید شانس لایک شدن عکس هایتان بیشتر شود اول سعی کنید رنگ آبی در آن داشته باشید و دوم این که سعی کنید یک رنگ در آن غالب باشد.