| سه شنبه، 30 شهریور 1400
نگاه ایران: به گزارش روابط عمومی شورای منتخب اسلامی شهر بندرانزلی، اولین جلسه شورای منتخبان شهر بندرانزلی دیشب مورخ ۲۱ خرداد برگزار شد و مهندس امیر احمدی فرد به اتفاق آراء بعنوان رئیس و سخنگوی موقت شورای منتخب شهر بندرانزلی انتخاب شد. ضمنا مقرر شد در دومین جلسه، اعضای منتخب شورا شاخص ها و معیارهای انتخاب شهردار را تعیین نموده و بر اساس شاخص های معین شده، فراخوان انتخاب شهردار برای دریافت رزومه کاندیداها به اطلاع شهروندان رسانده شود.  

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code