| شنبه، 03 مهر 1400
نگاه ایران:6 تن از سنگ نوردان گیلانی پس از ماه ها تلاش توانستند برای نخستین بار  در خرداد 96 مسیری را به منظور صعود در دیواره مرتفع بیستون کرمانشاه به نام سنگ نوردان گیلانی بازگشایی نمایند. این مسیر سخت 350 متری با تلاش شش نفر از سنگ نوردان زبده استان به نام های سینا رسمتی(سرپرست)، میلاد نوروزی (مسوول فنی)، مهرداد مسلم، نعیم ناعمی، مانی موسیقی و نریمان مدبر(تدارکات) طی دو مرحله  در سال 95-96 بازگشایی شد. شایان ذکر است درجه سختی مسیر بازگشایی شده B12 است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code