| جمعه، 02 مهر 1400
نگاه ایران:سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران بعد از آزادی از دادسرا گفت: روزه سکوت گرفته ام و بعد از ماه رمضان صحبت می کنم. سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران بعد از آزادی از دادسرا گفت: روزه سکوت گرفته ام و بعد از ماه رمضان صحبت می کنم. محمد مایلی کهن امروز در روستای بشمن انزلی حاضر شد و در مورد بحث عمرانی یک مسجد با یکی از اعضای شورای روستا درگیری لفظی پیدا کرد. پس از این درگیری با شکایت این عضو شورای روستا کار به بازداشت و اعزام محمد مایلی کهن به دادادسرا کشیده شد. در نهایت این ماجرا پس از چندین ساعت کشمکش با مساعدت قانونی دادستان ختم به خیر شد و محمد مایلی کهن آزاد شد. مایلی کهن بعد از آزادی، گفت: در ماه مبارک رمضان روزه سکوت می گیرم و هیچ مصاحبه ای انجام نمی دهم و اکنون هم بیش از 2 ماه است که صحبتی با رسانه ها نکرده ام و در این ماه مبارک هم حرفی نخواهم زد و بعد از ماه رمضان صحبت می کنم.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code