| شنبه، 13 آذر 1400

نگاه ایران: شب گذشته پس از کش و قوس های فراوان خبری از سوی هیات روابط عمومی هیات نظارت انتخابات شوراها در استان گیلان مبنی بر بازشماری تعدادی از صندوق های اخذ رای در شهر رشت منتشر شد.

پس از این کانال اطلاع رسانی دکتر دلخوش، رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراها در خبری از عدم تغییر ملموس در صندوق های انتخابات شورای شهر رشت خبر داد. در همین راستا، هاشمی مدیرروابط عمومی هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراها در استان گیلان در گفتگو با خزرآنلاین با بیان اینکه در شمارش صندوق هایی که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند تغییر ملموسی نسبت به قبل ایجاد نشده است، گفت: در حال حاضر دو صندوق دیگر نیز در حال شمارش است که به نظر میرسد تغییر خاصی را در پایان شمارش صندوق ها شاهد نباشیم. وی در ادامه تصریح کرد: در میان افراد اصلی، علی البدل و افراد نزدیک به اعضای علی البدل نیز تغییر مشخص و محسوسی ایجاد نشده است. گفتنی است در انتخابات شورای شهر رشت بنا به اعلام فرمانداری شهرستان افراد زیر صاحب بیشترین آرا شدند. اعضای اصلی ۱- آقای احمد رمضان پورنرگسی نام پدرعلى دارای ۲۷۸۷۷ رای ۲- آقای اسمعیل حاجی پور نام پدرحسین دارای ۲۶۳۸۶ رای ۳- آقای سیدامیرحسین علوی امندانی نام پدرمیر شمس دارای ۲۴۳۷۸ رای ۴- آقای فرهام زاهدآجی بوزایه نام پدرحجت دارای ۲۱۵۱۷ رای ۵- آقای محمدحسن علی پورکسبخی نام پدرمحمد ابراهیم دارای ۱۸۸۱۵ رای ۶- آقای حامد عبدالهی نام پدرعلى دارای ۱۸۶۷۲ رای ۷- آقای رضا رسولی نام پدرمحمود دارای ۱۷۶۱۳ رای ۸- آقای حجت جذب نام پدرعلی دارای ۱۷۳۴۲ رای ۹- آقای جلال الدین محمد شکریه نام پدراحمد دارای ۱۶۸۶۴ رای ۱۰- آقای محمدحسن عاقل منش نام پدرحسین دارای ۱۶۶۷۲ رای ۱۱-خانم فاطمه شیرزاد نام پدر رجبعلى دارای ۱۶۳۰۴ رای اعضای علی البدل ۱- آقای بهراد ذاکری نام پدر بیت اله دارای ۱۵۴۱۷ رای ۲- خانم فرانک پیشگر نام پدر رحیم دارای ۱۵۰۰۹ رای ۳- آقای سیدشمس شفیعی دوگاهه نام پدر سیدحسین دارای ۱۴۳۶۲ رای ۴- آقای سینا مقدادی کاسانی نام پدر علی اکبر دارای ۱۳۹۹۲ رای ۵- آقای اسمعیل عبداللهی نام پدر محمد دارای ۱۳۸۲۲ رای ۶- آقای عبدالرضا بی آزار نام پدر عباس دارای ۱۳۷۲۸ رای ۷- آقای عبدالرضا ابراهیمی بنکسر نام پدر یداله دارای ۱۳۴۸۴ رای