| شنبه، 13 آذر 1400
نگاه ایران: دولت بحرین در واکنش به آنچه که کشف شبکه ای وابسته به ایران در این کشور عنوان کرده سفیر خود را از تهران فراخواند و کاردار ایران را هم عنصرنامطلوب خواند. به گزارش  خبرگزاری رسمی بحرین، دولت بحرین به کاردار ایران 72 ساعت مهلت داده که خاک این کشور را ترک کند. بحرین همچنین سفیر خود را از تهران فراخوانده است. ایران از زمان وقوع ناآرامی ها در بحرین که منجر به سردی روابط دو کشور شد در منامه سفیر منصوب نکرده است و سفارت ایران در این کشور توسط کاردار اداره می شد و این در حالی است که بحرین در همین مقطع اقدام به اعزام سفیر به تهران کرده بود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code