| جمعه، 02 مهر 1400
نگاه ایران: به پیشنهاد شاه محمدی، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان رشت و با موافقت مجید مهروانی رئیس هیات کونگ فوی استان گیلان،طی حکمی بابک بهاری به عنوان سرپرست هیات کونگ فو و هنرهای رزمی شهرستان رشت منصوب شد. بابک بهاری از مربیان و داوران بین الملی ورزش کونگ فو است و افتخارات زیادی در کارنامه خود به همراه دارد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code