| شنبه، 27 شهریور 1400
نگاه ایران:مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی گفت: این مساله که آیا اعتراض دادستانی به حکم صادره در پرونده دختر وزیر آموزش و پرورش وارد است یا نه در شعبه تجدیدنظر بررسی می شود. به گزارش ایسنا، عبدالمجید اجتهادی در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رییس سازمان تعزیرات حکومتی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سئوال که آیا دادستانی تهران به حکم شعبه بدوی تعزیرات مبنی بر تبرئه دختر وزیر آموزش و پرورش از اتهام قاچاق کالا اعتراض کرده است؟ گفت: دادستانی اعتراض کرده و پرونده به مرجع مربوطه ارجاع شده و در حال بررسی است. وی ادامه داد: این مساله که آیا اعتراض دادستانی به حکم صادره وارد است یا نه در شعبه تجدیدنظر بررسی می شود. اجتهادی در پاسخ به این سئوال که پیش تر اعلام شده بود حکم تبرئه دختر وزیر قطعی شده است، اظهار کرد: این حکم از نظر دستگاه های مسئول قطعی شده؛ دستگاه هایی که صراحتاً در قانون می توانند اعتراض کنند به این رأی اعتراض نکرده اند؛ بنابراین از آن جهت حکم قطعی شده و اعتراضی هم که از سوی دادستانی مطرح شده در مرجع مربوطه بررسی و اتخاذ تصمیم می شود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code