| چهارشنبه، 26 مرداد 1401
درخواست کمک دادسرای جنایی از مردم؛
       کد خبر: 119072
نگاه ایران:سرپرست دادسرای جنایی تهران برای شناسایی هویت مرد ناشنوا که از15 سال قبل به اتهام قتل بازداشت شده و در زندان بسر می برد از مردم کمک خواست. به گزارش «ایران»، اوایل آذر سال 81 قتل مردی در رودبار قصران در منطقه لواسانات به پلیس اعلام شد. با حضور مأموران و بررسی های صورت گرفته، مرد کرولال به عنوان عامل جنایت بازداشت شد. او در جریان بازجویی ها با اشاره به جنایت اعتراف کرد؛پس از تکمیل تحقیقات جنایی، او پای میز محاکمه رفت و به قصاص «اعدام» محکوم شد، اما در تمام مراحل بازجویی و محاکمه هرگز هویتش روشن نشد.قاضی شهریاری - سرپرست دادسرای امور جنایی پایتخت - دراین باره گفت: طی مدت 15 سالی که این مرد در بازداشت بسر می برد هیچ اطلاعی از هویت خود ارائه نداده و حتی مدعی است که نام و نام خانوادگی اش را هم نمی داند.درتمام این سال ها برای شناسایی هویت اواقدامات گسترده ای صورت گرفته، اما نه کسی ناپدید شدن او را به پلیس گزارش داده و نه سابقه ای وجود داشته که از روی آن بتوان هویتش را شناسایی کرد؛ازآنجا که این زندانی اسم ندارد، زندانیان او را ناصر صدا می زنند، این اسم انتخابی توسط هم بندهایش روی او گذاشته شده است. قاضی محمد شهریاری می گوید: با تلاش واحد صلح و سازش دادسرای امور جنایی تهران، خانواده مقتول از قصاص گذشته اند و شرط آزادی این مرد مجهول الهویه را پرداخت دیه می دانند، ولی ما دراین پرونده با مشکلاتی مواجه هستیم. نخست آنکه این مرد زندانی هیچ هویتی ندارد و سؤال بزرگی که ذهنمان را درگیر کرده اینکه او پس از آزادی به کجا خواهد رفت؟!به همین دلیل امیدواریم با انتشارتصویرش، هویت او شناسایی شده و اطلاعاتی دراختیارمان قرارگیرد. به همین خاطر از مطلعین درخواست داریم به دادسرای امور جنایی تهران واقع درسه راه آذری مراجعه کنند یا تماس بگیرند. به گفته وی، دومین مشکل ،پرداخت دیه ای است که اولیای دم درخواست کرده اند. از آنجا که مرد زندانی مجهول الهویه است، خانواده ای هم ندارد که برای پرداخت دیه اقدام کنند. از این رو از مردم خیرخواه درخواست می شود برای جمع آوری دیه مورد پرداخت مرد زندانی که حدود 15 سال از عمرش را در زندان گذرانده است، کمک کنند تا از زندان آزاد شود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code