| دوشنبه، 08 آذر 1400
نگاه ایران/ گروه فرهنگی: پیاده راه علم الهدی رشت امروز شاهد  کاری نمادین با محوریت محیط زیست بود . مسئله کم آبی  و تاثیر آن بر طبیعت و زندگی انسان موضوع این اثر بود که توسط گروه هنری قرمز اجرا شد. شهروندانی که امروز از خیابان علم الهدی عبور کردند شاهد دو صحنه آرایی متضاد در کنار هم بودند. یک صحنه با آکواریومی پرآب و ماهیان زنده و بطری های پر از آب که سال 1394 را نشان می داد و صحنه دیگر سال 1406آکواریومی بدون آب و ماهیان مرده و بطری های خالی که چیزی جز شن و سنگ در آن نبود را به تصویر کشیده بود. کم آبی4 کم آبی در علم الهدی0 کم آبی در علم الهدی7 کم آبی3 کم آبی10 کم آبی9 کم آبی7 کم آبی1

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code