| چهارشنبه، 26 مرداد 1401
نگاه ایرانشنبه ی اخیر، رییس جمهور در جمع وزرا و مدیران خود لب به سخنانی گشود که باعث حیرت و البته خرسندی ناظران و حامیان دلسوز دولت شد.
به گزارش «انتخاب»؛ این اظهارات بی سابقه و تکاندهنده که حکایت از مظلومیت روحانی و تنهایی و غربت وی در ایام انتخابات دارد، باز هم توسط دفتر وی سانسور شد و به گونه ای منتشر شد که گویی رییس جمهور در حال تقدیر از "دولتمردان ساکت" و "مجاهدان شنبه" خود است!
اما واقعیت آن است که داستان خلاف آن چیزیست که توسط دفتر رییس جمهور به رسانه ها قالب شده است؛ بطوریکه متاسفانه اصل این اظهارات، نه در سایت رییس جمهور قابل رویت است و نه حتی در متن ارسالی دفتر رییس جمهور به رسانه ها وجود دارد!
در متن دفتر رییس جمهور به نقل از روحانی چنین آمده است: رییس جمهور با بیان اینکه در 4 سال دولت یازدهم به دلایل مختلف نسبت به مسئولان و نمایندگان ‏دولت در استان ها سخت گیری نکردیم، گفت: همه افراد زحمات بسیاری کشیدند و هیچ کس نیست که ‏از دولت دفاع نکرده باشد، اما در این بین همه یکسان نبودند بلکه بعضی افراد با همه توان به میدان ‏آمده و زمانی که به دولت حمله می شد با همه وجود دفاع می کردند.‏دکتر روحانی افزود: دفاع از دولت، دفاع از رأی مردم و اکثریت مردم است.‏ رییس جمهور گفت: ما بار سنگینی بر دوش داریم و هر کس آمادگی دارد این بار را بر دوش بکشد باید ‏داوطلب شود.
اما رییس جمهور چه گفت؟
روحانی روز شنبه در ضیافت افطار با وزرا، روسای سازمان ها، مدیران و استانداران گفت: ما در 4 سال دولت یازدهم، به دلایلی یک خورده سخت گیری نکردیم. الان وقت ندارم مگرنه توضیح می دادم. همه ی افراد در دولت بدون استثنا زحمت کشیدند. کسی نیست که زحمت نکشیده باشد و از دولت دفاع نکرده باشد. اما همه هم یک جور نبودند، مختلف بودند. بعضی ها با همه ی توان امدند. ما روستایی هستیم، به قولی بعضی ها گیوه را بر کشیدند و به میدان امدند، استین ها را بالا زدند و به میدان آمدند. اما بعضی ها پاشنه ی گیوه شان خوابیده بود و بر نکشیدند. لخ لخ کردند. یک مقدار راه امدند و مسیر را آمدند و زخمت کشیدند. سعی انان مشکور. یک عده وقتی به دولت حمله می شد، با همه ی قدرت امدند دفاع کردند، با همه ی وجودشان دفاع کردند. چون دفاع از دولت، دفاع از ملت است. اشتباه نشود، این بحث وکیل الدوله و .. لاطائلات است. دولت منتخب ملت است. ما چیزی نداریم جز رای مردم. دولت و ملت نداریم، ملت است که دولت را انتخاب میکند. همه چیز برای ملت است. کسی که از دولت دفاع میکند، از رای مردم دفاع میکند، از اکثریت دفاع میکند، از ملتش دفاع میکند. بعضی ها سخت شان بود دفاع کنند، خیلی نرم حرف میزدند و ارام. اگر در تنگنای 30 خبرنگار قرار میگرفتند، در آن تنگنا یک کلمه ای می فرمودند. حرف نمی زدند و سینه سپر نمی کردند. نمی شود؛ ما یک بار سنگینی بر دوش داریم. هر کسی که اماده است که این بار را بر دوش بگیرد باید داوطلب باشد. باید با خدایمان عهد ببنیدیم. من کاملا برایم روشن بود. می دانستم چقدر این انتخابات سخت خواهد بود  و به دوستان مان هم گفته بودم. با خدایم عهد کردم، گفتم خدایا، جانم حیثیتم و ابرویم را با تو معامله می کنم و به میدان می آیم.
مخاطب سخنانی روحانی چه کسانی بودند؟
در عین حال یک منبع مطلع گفت که اساساً رییس جمهور هیچگاه در حوزه اخبار مرتبط با خود، کوچکترین دخالتی نمی کند و بدون شک، روح ایشان هم از این اقدام غیرحرفه ای دفتر خود اطلاعی ندارد. شان ریاست محترم جمهور و همینطور رفتار حرفه ای نیز حکم می کند دکتر روحانی وقت خود را صرف تنظیم و تایید اخبار مربوط به خود نکند، چرا که طبعاً ایشان نسبت به عوامل دفتر خود اعتماد کامل داشته اند.
وی افزود: البته باید دید علت این کار چه بوده ، شاید عزیزانی که دست به این کار زده اند، خود را مخاطب سخنان رییس جمهور می دانسته اند و ترجیح داده اند با سانسور آن، نه به رییس جمهور که به بقای خود کمک کنند.
مخاطبان فرهیخته "انتخاب" خوب است هم متن دفتر رییس جمهور را بخوانند و هم متن اصلی این اظهارات را (که در بالا آمده و فیلم آن نیز برای نخستین بار در "انتخاب" منتشر شده). پس از آن، بینندگان عزیز "انتخاب" می توانند ضمن تطبیق این دو اظهارنظر متفاوت، تاملی کنند که مخاطب این سخنان بسیار مهم رییس جمهور کیست؟
"انتخاب" بزودی با مجموعه گزارش های تحلیلی خود، بررسی خواهد کرد که مخاطب این سخن رییس جمهور مظلوم ایران کیست؟ چه کسانی در دل دولت و در راس کدامین وزارتخانه ها هستند که به تعبیر رییس جمهور، حتی حاصر به اظهارنظری کوچک در حمایت از دولت و اکثریت نبودند؟! [video width="640" height="360" mp4="https://negahiran.ir/wp-content/uploads/2017/06/3d43c2dc1b5aa4c0b9ef110d98a42a0a7287094-360p__20342.mp4"][/video]
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code