| شنبه، 13 آذر 1400
شوک‌های عدم موفقیت باعث هوشیاری اصلاح‌طلبان می‌شود؟
       کد خبر: 117850
نگاه ایران/مازیار صیادی دبیر مجمع مهندسین گیلان روند اصلاحات، کادر سازی و چارت بندی سازمانی جریان اصلاحات، بر طبق اصول و اهداف مترتّب بر آن نبوده و از سوی دیگر عدم تبیین اهداف و جانمایی چهره های مؤثر، موقعیت های سازمانی اصلاحات را منجر به شکست کرده است. اصلاحات به صورت محفلی و هیاتی اداره شده است و در چنین ساختار متزلزل و بدون چارت معین، قطعا نگاه و نگاره های بیرونی می توانند با تزریق نیات خاص، مسیر و اهداف اصلاحات را به انحراف ببرند. با بررسی ساختار درونی اصلاحات باید اذعان کرد که چون مشی و منشور اصلاحات به طور قانون مند به مرحله ی اجرا درنمی آید، در چنین محفل و مجمع یا جبهه ی اصلاحات، هر فرد می تواند صرفاً با ذکر اینکه اصلاح طلب است، وارد کریدور اصلاح طلبان شده و مبادرت به سهم خواهی و لابی گری درون سیستم اصلاحات کند. چنانچه شاکله و اجزا و ارگان اصلاحات مبتلا به تنش های درونی شود، همانند کالبد یک جاندار خواهد بود که در شرایط تشنج و بیماری حاد نخواهد توانست به رفتار طبیعی خود ادامه دهد و اگر این اختلالات درمان نشود قطعا عوارض آن فاجعه بار خواهد بود. در حال حاضر بدنه ی اصلاحات دچار ضعف ها و نقصان های جدی است و آثار این بیماری مهلک در مواقع حساس و بزنگاه های پر تنش، خود را نشان می دهد. تازه ترین ظهور این بیماری مزمن، در آزمون حساس انتخابات شورای شهر رشت و بعضی نقاط کشور رخ داد و منجر به آن شد که ما نتوانیم در این رقابت، سربلند و پر افتخار ظاهر شویم. اگر به آسیب شناسی در این امور و رفع آن ها نپردازیم باید همچنان متحمل زیان هایی هنگفت در جبهه ی اصلاحات باشیم. پارادایم اصلاحات از منظر راهبردی، اجرایی و تشکیلاتی اگر به صورت مبنایی دچار «دریفت» سازه ای و یا رانش ژنتیک شود، درمان آن مقدور نخواهد بود. چرا که ساختار حیات با چنین اختلالات عمیق، دگرگون شده و ادامه حیات میسر نمی شود. با توجه به مجموعه حوادث و تصمیماتی که منجر به شکست هایی در انتخابات شوراها شده است، باید اقرار کرد که در کانون اصلاحات با دریفت خطرناکی مواجه هستیم که محصول بی نظمی، فقدان راهبردهای اجرایی و خط مشی واحد، عدم قدرت چانه زنی با حاکمیت و عدم هماهنگی با نهادهای اصلاحات است. در چنین سازمان معیوبی به علت ضعف رهبری جریان و فقدان خود پالایی و ضعف در نظام ایمنی، هر عنصری می تواند با نقابی از اصلاحات وارد اکوسیستم سیاسی اصلاح طلبان شده و ادعای مالکیت بر اصلاحات کرده و به تدریج هویت و ساختار اصلاحات را استحاله کند.! در پروسه ی اصلاحات لازم است به صورت مستمر، ساختار دریفت گونه ی اصلاحات درمان شود. دریافت چنین شوک هایی از عدم توفیق که نتیجه ی ناکارآمدیِ ساختار است، شاید باعث شود که اصلاح طلبان به خود آیند و به تدریج در کاهش اثرات بیماری دریفت اصلاحات بکوشند. در این صورت و در طی سالهای متمادی، پروسه اصلاحات تکمیل می شود. نگاه ایران: انتشار اخبار و یادداشت های دریافتی به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت انجام رسالت مطبوعاتی و احترام به مخاطبان منتشر می شود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code