| دوشنبه، 14 آذر 1401
نگاه ایران:رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر این که یارانه تولید به طور قطع در سال 96 پرداخت می شود از افزایش یارانه مستمری بگیران از 71هزار میلیارد تومان به 240 هزار میلیارد تومان در سال جاری خبر داد. به گزارش ایرنا، محمد باقر نوبخت درمورد چگونگی نحوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در بودجه هر سال اظهارکرد: در سال های اخیر نحوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در تبصره 14 ذکر می شود که در بودجه سال 96 تصریح شده که دولت از منابع هدفمندی یارانه ها برای افزایش مستمری خانواده های تحت پوشش، افزایش اشتغال، افزایش یارانه تولید استفاده کند. وی ادامه داد: دولت از ابتدای امسال به طور متوسط میانگین مستمری خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) را از 71هزار میلیارد تومان به 240 هزار میلیارد تومان افزایش داد و دولت مقید به اجرای قانون برنامه ششم توسعه که در تبصره 14 بودجه ی سال 96 مستتر بوده است. **اقشار کم درآمد توجه خاص دولت به آنها را از امسال در زندگی خود احساس می کنند. سخنگوی دولت با یادآوری این که دولت دوازدهم به اقشار آسیب پذیر و کم درآمد توجه ویژه می کند، ادامه داد: اقشار کم درآمد از امسال توجه خاص دولت به آنها را در زندگی خود احساس می کنند و اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه ها نیز که مطالبه مجلس است، اجرایی می شود. نوبخت یادآور شد: یارانه تولید قطعا در سال 96 پرداخت می شود و تولیدکنندگان می توانند بر روی این یارانه حساب کنند و برنامه های خود را بر این پایه تنظیم کنند. وی افزود:سالانه 755هزار نیروی جدید وارد بازار کار می شوند. رییس سازمان برنامه و بودجه به تصویب لایحه برداشت یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری اشاره کرد و یادآور شد:هر اقدامی که تا سال 1400 توسط دولت دوازدهم اجرایی می شود براساس قانون برنامه ششم توسعه قابل تبیین و پیگیری است. وی با بیان این که در قانون برنامه ششم توسعه سالانه 955هزار فرصت شغلی پیش بینی شده است، ادامه داد: پیش بینی ها طی سال های اجرای برنامه این است که به صورت متوسط 755 هزار نیروی جدید وارد بازار کار می شوند. **ایجاد 955 هزار فرصت شغلی نیازمند سرمایه گذاری 770هزار میلیارد تومانی سخنگوی دولت همچنین با یادآوری این که سالانه 755 هزار نیروی جدید وارد بازار کار می شوند، گفت: هر سال حدود 500 هزار شغل ایجاد می شود که در واقع با کسر از 755 هزار نیروی جدید، 250هزار فرصت شغلی سالانه وجود ندارد، لذا دولت برای کاهش بیکاری 955 هزار فرصت شغلی را پیش بینی کرده است، که نیازمند سرمایه گذاری 770هزار میلیارد تومانی در سال است. وی با بیان این که از سرمایه گذاری موردنیاز 195هزار میلیارد تومان باید براساس جدول 3 ماده 3 برنامه ششم از منابع خارجی تامین شود، اظهار کرد:در ماده 4 برنامه ششم ذکر شده که 65 میلیارد دلار باید از سرمایه های خارجی به صورت فاینانس، سرمایه گذاری مشترک و فعالیت های خودگردان جذب شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تصریح کرد: در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده است که سالانه 71هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال برداشت شود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code