| دوشنبه، 07 آذر 1401
نگاه ایرانمریم ایراندوست دختر نصرت ایراندوست بازیکن پیشین باشگاه فوتبال ملوان بندر انزلی و مربی فوتبال آقایان است.
مریم ایراندوست تا به حال به عنوان مدرس بین المللی فوتبال در چندین کشور به تدریس فوتبال پرداخته است. پسرش راستین نیز با توجه به پرورش در یک خانواده ورزشی و فوتبالی به این رشته ورزشی روی آورده است. این بانوی فوتبالیست در تازه ازین پست اینستاگرام با انتشار تصویری از خود در کنار پسرش نوشته: «یه شب فوتبالى مادر و پسرى کلى جر زنى و گل زنى».

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code