| پنجشنبه، 17 آذر 1401
نگاه ایران: دقایقی پیش شخصی که بر اساس شنیده ها از وی به عنوان نگهبان پاساژ کویتی رشت نامبرده می شود در کوچه جنب بازارچه کویتی خیابان شریعتی رشت دچار حریق شد و با رسیدن نیروهای امدادی به بیمارستان منتقل گشت. به گزارش گیل خبر، شاهدان درصحنه ادعای خودسوزی شخص مذکور را مطرح کرده اند که تا بدین لحظه هیچ مرجع رسمی این ادعا را رد یا تائید نکرده است. از وضعیت جسمانی این شخص اطلاعی در دست نیست. اخبار تکمیلی متعاقباً اعلام می شود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code