| چهارشنبه، 09 آذر 1401
نگاه ایران: سخنگوی دولت یازدهم با در واکنش به این انتقاد که طرح و پیگیری موضوع «رفع حصر» از منظر حقوق عادی شهروندی، تقلیل دادن این معضل سیاسی است، گفت: این دو مسئله مانعه الجمع نیستند
محمدباقر نوبخت در گفت وگو با ایلنا، در واکنش به سوالی مبنی بر این که باتوجه به بالا گرفتن برخی مطالبه های عمومی در راستای توسعه سیاسی اعم از رفع حصر، ممنوع التصویری خاتمی، حضور زنان و اقلیت های قومی و مذهبی در کابینه، راهکار و برنامه دولت دوازدهم برای مقابله و برطرف کردن محدودیت ها و مشکلاتی که مانع از تحقق این خواسته ها می شود، چیست، اعلام کرد: صرف نظر از مصادیقی که به آن اشاره شد که از حقوق مردم است، با یک مجموعه حقوقی روبرو هستیم که دولت اولاً باید آن را به رسمیت بشناسد و در جهت استیفای این حقوق اقدام کند. برخی دولت ها حقوق شهروندی را به رسمیت نمی شناختند او گفت: در بسیاری از موارد دولت ها اساساً این حقوق را به رسمیت نمی شناختند و به همین جهت این که این حقوق حقه مردم است را تایید نمی کردند. دولت یازدهم اولین اقدامی که برای به رسمیت شناختن این دست حقوق مردم به انجام رساند، تهیه و تدوین منشور حقوق شهروندی بود. سخنگوی دولت یازدهم خاطرنشان کرد: دولت در این منشور، تمامی این حقوق را یک به یک تایید کرد و اعلام کرد این حقوق مردم را به رسمیت می شناسم و موظف به اجرای آن هستم. اجرای سازمان یافته حقوق شهروندی در دولت دوازدهم رییس سازمان برنامه و بودجه کشور تصریح کرد: مطمئن باشید در دولت دوازدهم، باتوجه به شناختی که از دکتر روحانی رییس جمهور دارم، ایشان در راستای تحقق و اجرایی کردن این حقوق با تمام وجود تلاش خواهند کرد. بنابر این می توانیم انتظار داشته باشیم که این حقوق به صورت سازمان یافته در دولت دوازدهم اجرا شود. پیگیری «رفع حصر» از منظر «حقوق شهروندی» تقلیل گرایانه نیست او در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که باتوجه به آن که رییس جمهوری نیز در پاسخ به سوالی درباره رفع حصر به موضوع حقوق شهروندی اشاره کرد، آیا این نحوه برخورد به نوعی تقلیل دادن یک مشکل و گره سیاسی همچون «رفع حصر» به بحث عمومی «حقوق شهروندی» نیست، گفت: قطعاً حق هر شهروندی است که اگر مرتکب جرمی شد، قوه قضاییه و محاکم ذی صلاح به آن جرم رسیدگی کنند و اگر آن اتهام در دادسرا تایید شد، به دادگاه ارجاع شود و درصورتی که اتهام تایید نشد، منع پیگرد صادر شود. نوبخت با اشاره به اصل برائت تمامی شهروندان در قانون اساسی تصریح کرد: بنابر این قانون اساسی حق برائت تمامی افراد را به رسمیت شناخته و این که شهروندان بتوانند آزادانه اقدام کنند، حق تمامی شهروندان است و درصورتی که درمورد شهروندی خلاف این رویه عمل شود، حق آن شهروند تضییع شده و بر این اساس، می توانیم این حقوق را از منظر حقوق شهروندی نیز ارزیابی کنیم و رییس جمهور نیز در همین راستا پیگیر این مسائل است. او یادآور شد: با این حساب، این دو مسئله مانع الجمع نیستند و ممکن است این حق، سیاسی، فرهنگی یا اجتماعی باشد اما به هر ترتیب از حقوق شهروندان ایرانی است و آقای روحانی نیز آن چنان که بیان کردند، این موضوع را دنبال خواهند کرد و امیدواریم مُرّ قانون که مورد تاکید مقام معظم رهبری است، اجرا شود. برای رفع حصر مذاکره سیاسی انجام می شود سخنگوی دولت در واکنش به سوال دیگری مبنی بر این که آیا از آن جا که گاهی موضوع «رفع حصر» با «برجام» مقایسه می شود، نیاز به رایزنی و مذاکره سیاسی، فراتر از پیگیری حقوق شهروندی معمولی شهروندان نیست، گفت: قطعاً این مذاکرات نیز انجام می شود اما همیشه اطلاع رسانی درباره این مذاکرات سیاسی لزوماً به حل مشکل کمک نمی کند. نوبخت تصریح کرد: آقای روحانی می خواهند این مشکل حل شود و ما هم به ایشان کمک می کنیم که مشکل را حل کنند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code