| دوشنبه، 07 آذر 1401
نگاه ایران:مستشاران شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان گلستان به جای زندان رای به کاشت ۲۱۰ اصله نهال دادند. رئیس کل دادگستری گلستان در گفت وگو با میزان در تشریح جزئیات این خبرگفت: محمد انصاریان و بهرام قلی زاده، مستشاران شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان، فردی را که به جرم قطع درختان در دادگاه بدوی به ۶ ماه زندان محکوم شده بود در تجدید نظر، به کاشت ۲۱۰ اصله نهال در حاشیه جاده گرگان به آق قلا و دو سال آبیاری و مراقبت از این نهال ها، محکوم کردند. هاشمیان با تاکید بر این که نگاه دستگاه قضایی، حفظ و حمایت از عرصه های جنگلی و منابع طبیعی است، خاطرنشان کرد: خوشبختانه قضات ما نیز نگاه حمایتی به این مقوله دارند و در سال های اخیر، شاهد احکام اینچنینی در محاکم هستیم.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code