| شنبه، 13 آذر 1400
نگاه ایران/طاها عبداللهی: انتخابات شورای شهرستان تالش با رقابت نفس گیر و سایه به سایه دو تن از اعضای این شورا برگزار شد. فرهاد حیدرنیا از شورای شهر چوبر و طالب طالبی شکردشت از شورای شهر تالش کاندیداهای این دوره بودند که هر دو با کسب چهار رای رقابت خود را به پایان بردند. در این مرحله براساس آیین نامه انتخابات داخلی شوراها، طالبی به قید قرعه رییس این شورا شد. چراغی، یاورپور و نعمتی  نیز به عنوان نایب رییس، سخنگو و منشی این شورا انتخاب شدند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code