| شنبه، 12 آذر 1401
نگاه ایران: سرمربی تیم فوتبال سپیدرود رشت می گوید: با وجود جلسه ای که روز پنجشنبه برگزار شد اتفاق جدیدی برای باشگاه رخ نداده است.
به گزارش فارس، علی نظرمحمدی در خصوص آخرین شرایط سپیدرود و اینکه آیا از هفته گذشته تا امروز اتفاقی در این تیم رخ داده است یا خیر، گفت: اتفاق خاصی رخ نداده که من برای شما بازگو کنم و فقط منتظر هستم تا ببینم تکلیف چه می شود. وی در پاسخ به این سؤال که مگر در جلسه روز پنجشنبه که با حضور نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه که ظاهرا قول هایی به باشگاه سپیدرود داده شده اتفاق خاصی رخ نداد، گفت: در این مورد فکر می کنم که اگر از آقای مومنی سؤال بپرسید، بهتر باشد. در جلسه ای که شما اشاره می کنید صحبت ها همان بحث های قبلی و تاکیدات بود. سرمربی سپیدرود در پاسخ به این سؤال که آیا این باشگاه خواهان جذب آندرانیک تیموریان است، گفت: من این صحبت شما را نه تائید می کنم و نه تکذیب. وی در پاسخ به این سؤال که چگونه ممکن است با این شرایط تیموریان به سپیدرود برود، گفت: من از شما سؤال می پرسم. مادامی که تکلیف سپیدرود مشخص نشود آیا تیموریان و بازیکن دیگری به سپیدرود می آید؟ اگر جواب شما نه است پس فکر می کنم پاسخ سؤالتان را گرفته باشید.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code