| شنبه، 12 آذر 1401
نگاه ایران: نرجس محجوب از جانمایی المان های سالروز آزادسازی خرمشهر خبر داد.
رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت ضمن تبریک و گرامیداشت سوم خرداد، گفت: به مناسبت پاسداشت حماسه ی بزرگ آزادسازی خرمشهر، این سازمان اقدام به طراحی و ساخت المان های صفحه ای متناسب با این ایام کرده که در پیاده راه فرهنگی، میدان صیقلان و میدان توشیبا نصب شده است. به گفته خانم محجوب اکران تصاویر مناسبتی در جایگاه های تبلیغات محیطی از دیگر کارهای انجام شده است. نرجس محجوب گفت: زیباسازی شهر یکی از مهم ترین برنامه های شهرداری در سال جاری است که سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت در این راستا برنامه های مدونی را تهیه کرده که در طول سال اجرا خواهد شد.  

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code