| شنبه، 12 آذر 1401
نگاه ایران:مشاور فرهنگی رئیس جمهوری در واکنش به خبر مبنی بر فراخوان سعید جلیلی برای تشکیل دولت در سایه، به وی پیشنهاد تشکیل یک حزب با مسمی را داد. حسام الدین آشنا عصر چهارشنبه در کانال تلگرامی خود نوشت: آقای دکتر سعید جلیلی خبر داده اند که می خواهند دولت در سایه تشکیل بدهند و ظاهراً فراخوان هم داده اند. وی افزود: خدمت این همسایه گرامی پیشنهاد می کنم مناسب است به جای قرارگاه و جبهه و جمنا که هر دو سال یک بار سبز می شود تلاش کنند یک حزب بامسمی تشکیل بدهند و سنت حسنه دولت سایه را نه با بودجه غیردولتیِ غیرعمومیِ غیرخصوصی بلکه با کمک همفکران و حامیان خود دنبال بفرمایند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code