| پنجشنبه، 29 اردیبهشت 1401
نگاه ایران/مزدک پنجه ای رشت پس از سپری کردن یک هفته ی شلوغ و صورتی آشفته و کثیف، حال به مرز آرامش رسیده است.متأسفانه دیوارهای شهر پر است از نام هایی که البته هزینه ی بسیار کردند و رای نیز نیاورند، مطمئناً آن ها به شهر و مردم رشت عذرخواهی بدهکارند.متأسفانه مبلغان برخی از کاندیداها حتی به دیوارهای تازه رنگ آمیزی شده ی سبزه میدان و یا مکعب های سیمانی پیاده راه سبزه میدان نیز رحم نکردند. انتخابات شورا برای شهر رشت دو دستاورد داشت، نخست رای مردم به توسعه و عقلانیت بود، درواقع چهره هایی برگزیده شدند که در سوابق مدیریتی و اجرایی خود همواره رفتاری همراه با عقلانیت و تعامل داشته اند. در صحبت های بسیاری از کاندیداها که بعضاً درد و دل مردم رشت بود نیز نکات مهمی دیده می شد که به نظر شهردار رشت باید به آن دغدغه ها بیش ازپیش توجه نشان دهد. این روزها اما انتقادات به شهردار رشت به واسطه حمایت از آقای رئیسی در عرصه ی ریاست جمهوری از سوی طرفداران جناح اصلاح طلب بسیار زیاد بوده است. فارغ از درستی یا نادرستی این حرکت باید پذیرفت که دموکراسی به ما آموخته به نظر مخالف احترام بگذاریم. شهردار رشت نیز می تواند بر اساس  شناخت و دیدگاهی که دارد، در پاره ای از اوقات هم سو و هم نظر حتی با برخی از دوستان مشترک اصلاح طلبش و یا بسیاری از طرفداران دولت تدبیر و امید نباشد. شاید شوک وارده به بسیاری از طرفداران عملکرد مدیریتی ایشان در شهرداری رشت به این خاطر بوده که همیشه ایشان را همراه و همیار برخی از چهره های اصلاح طلب می دیدند، و نیز بعضاً موردحمایت آنان نیز قرار می گرفتند، بنابراین انتظار چنین ابراز نظری آن هم در شرایطی که جو غالب جامعه طرفدار ریاست جمهور وقت بوده، به نوعی خودکشی سیاسی قلمداد می شده چراکه پس از تائید لیست نهایی اعضای شورا و حضور تعدادی از چهره های متصل به اصلاح طلبان در این عرصه، این شایعه را قوت بخشیده که کاندیدای احتمالی کرسی شهرداری رشت دیگر شهردار فعلی نیست. البته در این میان باید انتظار داشت همان گونه که بسیاری از مردم در انتخابات شورا به عملکرد و تجربه ی اعضای شورا توجه داشتند، منتخبین مردم نیز فارغ از مناقشات سیاسی به عملکرد،برنامه ها و خدماتی که در این مدت  مدیریت شهری ارائه کرده،توجه داشته باشند. و اما دستاورد دوم انتخابات شورای شهر رشت این بود که می توان بدون صرف هزینه ی هنگفت نیز در بین مردم مقبولیت به دست آورد. پدیده انتخابات شهر رشت جناب علی پور (پاکیان محترم) و پدیده ی انتخابات لرستان جملگی نشان دادند که جمع آوری رای به چاپ پوستر، نصب بنر از در و دیوار و ساختمان های مرتفع یا پخش کلوچه و ساندیس و توزیع غذا، خرید رای یا در لیست ائتلاف قرار گرفتن نیست، رسوخ به عمق جامعه و هم ذات پنداری با دغدغه ی قشر متوسط شهری، صداقت در گفتار و رفتار به مثابه ساده زیستی، اعتماد بخشیدن به مردم، می تواند به شما جایگاه ویژه ای در اجتماع  دهد. به نظر دو پدیده ی انتخابات اخیر رشت و لرستان می توانند به عنوان الگوهای عینی ساده زیستی و تلاش معرفی شوند. درواقع آن ها به ما آموختند تنها در سایه ی تلاش و تعرفه ی شاخصه های شخصیتی و قابلیت های فردی و اعتمادسازی است که می توان به عرصه های مهم و بزرگ اجتماعی دست یافت. شاید باید پذیریم که هنوز  بتوان امیدوارانه گفت علم بهتر از ثروت است. نگاه ایران: انتشار اخبار و یادداشت های دریافتی به معنای تائید محتوای آن نیست و صرفاً جهت انجام رسالت مطبوعاتی و احترام به مخاطبان منتشر می شود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code