| چهارشنبه، 26 مرداد 1401
نگاه ایران/گروه سیاسی:مازیار صیادی کاندیدای لیست امید رشت که علی رغم کسب بیش از 10 هزار رای از راه یابی به شورای شهر رشت بازماند با ذکر این نکته که مردم علایقشان را به اصلاح طلبان نشان دادند و استقبال خوبی از لیست اصلاح طلبان کردند گفت:عدم راه یابی اکثریت اصلاح طلبان به پارلمان شهری را باید در جای دیگری جستجو کرد. دبیر کل مجمع مهندسین گیلان در گفت وگو با نگاه ایران تاکید کرد:نباید عدم موفقیت کامل اصلاح طلبان را به شهروندان مرتبط دانست گفت: عدم برنامه ریزی هدفمند و بداخلاقی سیاسی تعدادی از دوستان و ضعف مدیریت در ساختار تصمیم گیری اصلاح طلبان را باید ازجمله دلایل شکست این طیف دانست. این عضو شورای اصلاح طلبان گیلان در تشریح ضعف ها افزود:ما به برنامه های ناکارآمد و عدم انسجام و عدم اعتماد همدیگر باختیم نه عدم استقبال مردم به اصلاح طلبان. چون مردم بسیار مجدانه دنبال لیست واقعی اصلاح طلبان می گشتند درحالی که دست اکثر مردم لیست جعلی اصلاح طلبان بود. صیادی در ادامه با ذکر این نکته که امیدوار بودم پشت عناوین مختلف بعضی از مسئولان در جمع اصلاح طلبان برنامه های از پیش طراحی شده اجرا می شود افزود:این همه در حالی بود که 30 درصد برنامه های تنظیمی هم هرگز اجرا نشد و آن مقدار هم که اجرا شد پراکنده و غیر موثر بود. دبیر کمیته تعامل شورای عالی اصلاح طلبان گیلان بار دیگر تاکید کرد:انتخاب مردم ایران در نقاط مختلف نشان داد که آن ها اصلاح طلبان را باور دارند گفت:ولی ما نتوانستیم از این باور ارزشمند بهره ببریم وعملا خودمان با برند اصلاح طلبی گل به خودی زدیم. دبیر کل مجمع مهندسین گیلان با انتقاد از بعضی تحلیل ها که درصدد مقصر جلوه دادن افراد خاص است اظهار داشت:نباید فرافکنی کرد و مثلا تنها انتشار لیست جعلی را دلیل عدم موفقیت کامل اصلاح طلبان اعلام کرد. صیادی توضیح داد: وقتی قُطر و ارتفاع دیوار استحکامات و برنامه ریزی اصلاح طلبان آن قدر نازک و کوتاه تعبیه می شود هر مدعی می تواند وارد محوطه شود  که متاسفانه مشاهده کردیم چنین اتفاقی روی داد. این عضو لیست امید اصلاح طلبان افزود: وقتی خلأ تدبیر برنامه ریزی مدون وجود داشته باشد آنگاه هر طیف دونفره هم مبادرت به تنظیم لیست می کند چون ما نتوانستیم مطالبات اغلب افراد محق را به طور هوشمندانه پاسخ دهیم و تنها از دوردستی بر آتش داشتیم و برنامه ها باری بهر جهت پیش رفت. صیادی چنین روندی را دلیل عدم راه یابی 70 درصد کاندیداهای لیست امید به پارلمان شهری عنوان کرد و گفت: قرار بود کاندیداهای لیست امید یک ستاد اصلی داشته باشند و بقیه ستادها مشترک باشد  و در هر ستاد طبق برنامه تنظیمی سخنرانی شود که چارت بندی لازم هم در ارتباط انجام شد . یعنی بروی کاغذ تا پایان انتخابات برنامه خوبی طراحی شده بود اما این برنامه ها هرگز به خوبی اجرایی نشد تا بسیاری از شهروندان از اساس اطلاعی از لیست امید شورای شهر رشت نداشته باشند. این عضو شورای اصلاح طلبان گیلان اضافه کرد:من در همان لحظه اول که برنامه ها از کاغذ فراتر نرفت متوجه شدم که اصلاح طلبان اقبالی برای راه یابی به شورای شهر رشت نخواهند داشت چون وقتی ما نتوانستیم به چند درصد از خانوارهای شهر یک برگه کف دستی لیست امید را تحویل دهیم چگونه انتظار داریم آن ها از وجود چنین لیستی باخبر شوند؟