| دوشنبه، 08 آذر 1400
نگاه ایران: روزنامه ایران نوشت:در همه ساعت ها و لحظه هایی که روحانی و ظریف بی وقفه پیگیر فاجعه منا بودند؛ جمعی در اتاق های جنگ روانی به دنبال این شگرد بودند که چگونه با خبر فاجعه منا مأموریت ملی و بین المللی دولتمردان را سانسور کنند. برای درک این اتفاق شگفت و تلخ کافی است صفحات یک هفته اخیر مطبوعات را تورق کنید؛ حتی روزی که رسانه های پرآوازه سعودی مثلالشرق الاوسط با بغض و ناراحتی مواضع روحانی در ماجرای منا را در صفحه اول خویش منعکس کردند، شبکه رسانه های تندرو ها حتی از درج یک خبر کوتاه در صفحه اول خود امتناع ورزیدند. شاید چندان دور از انتظار نبود که شبکه رسانه ای سازمان های مخالف دولت اطلاع رسانی از سفر روحانی را تعطیل کنند اما تکرار و تداوم این اتفاق در مطبوعات منسوب به رسانه ملی بسی مایه تأمل است. نسخه مکتوب رسانه ملی درست روزی که روحانی با صدای رسا از حقوق ایران در ماجرای منا سخن گفت خبرهای سفر روحانی را به تیغ سانسور سپرد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code