| چهارشنبه، 28 اردیبهشت 1401
نگاه ایران/ گروه سیاسی: شاید سرشناس ترین بازنده های انتخابات شورای شهر پنجم کاندیداهایی باشند که به واسطه قومیتشان شناخته می شدند و برای ورود به شورا امید زیادی به رأی هم زبانان خود داشتند اما دلایل مختلف از جمله تعداد زیاد نامزدهای منتسب به قومیت های پرتعداد رشت و نیز راه اندازی کمپین ها و ائتلاف هایی که به انتخاب گزینه های «رشتی» تاکید داشتند باعث سبب پراکندگی آرا و عدم موفقیت آن ها شد.  البته عملکرد نه چندان مثبت چند عضو شورای شهر چهارم که به نوعی نماینده اقوام شناخته می شدند باعث شد کارنامه برخی از کاندیداها ورای قومیتشان هم دیده نشود. در ادوار شورای شهر رشت دو طیف آذری زبان ها و تالش زبان ها بیشترین تاثیر را در نتیجه انتخابات داشته اند؛ با این توضیح که هیچ کدام از 11 عضو اصلی شورای پنجم رشت تالش یا آذری زبان نیستند، به بررسی نتایج عملکرد نامزدهای منتسب به این دو قومیت در انتخابات اخیر می پردازیم: نام و رای آذری زبانانی که نتوانستند در انتخابات شورای پنجم حد نصاب کافی را کسب کنند به این ترتیب است: 1-محمد محمودیان 11 هزار و 582 رأی-نفر 24 2-حسن کریمی کرنق 9 هزار و 613 رأی-نفر35 3-مظفر نیکومنش 9 هزار و 459 رأی-نفر38 4-مهدی نوری هریس 8 هزار و 596 رأی -نفر 41 5-بیژن بیژن نساز 7 هزار و 881 رأی - نفر 42 6-نقی اسدی هریس 6 هزار و 145 رأی- نفر55 7-جهانبخش آقازاده  4 هزار و 453 رأی- نفر 62 8-رسول قلی زاده برندق  4 هزار و 187 رأی- نفر 67 9-عبدالله طوماری 2 هزار و 983 رأی- نفر 89 10-فرزین کاظمی نوری 1هزار و 683 رأی -نفر 112 11-کریم آقازاده دمیرچی  1 هزار و 549 رأی-نفر 117 12-محسن عبدی کرنق 1 هزار و 480 رأی-  نفر 122 13-مینا بالیدی زنجانی 1 هزار و 473 رأی-نفر 123 عدم موفقیت 7 کاندیدای تالش زبان هفت کاندیدای تالش زبان ساکن رشت هم که نتوانستند رأی لازم را کسب کنند به این ترتیب هستد: 1-قنبر همتی 10 هزار و 292 رأی - نفر 32 2-مجید رجبی ویسرودی 9 هزار و 717 رأی- نفر 34 3-ابراهیم محبی 7 هزار و 44 رأی-نفر 49 ۴-جواد زبردست گشتی 4 هزار و 424 رأی-نفر 63 ۵-حسن رجبی ثابت چوبری ۴هزار و ۱۱۶۵ -نفر 65 ۶-منوچهر حسنی درودخانی 1هزار و 480 رأی- نفر121 ۷-پرویز رجبی کلوانی ۱هزار و ۳۵۹ رای -134 ۸-سلمان موحدخواه 1 هزار و 341 رأی-نفر 135 ۹-میثم شیردل پور درودخانی 231 رأی -نفر247 ذکر این نکته ضروری است که اسامی مشخص شده بر اساس اطلاعات نگاه ایران از چهره های شاخص منتسب به این دو قومیت است و ممکن است نفرات دیگری نیز در دو دسته بندی فوق قرار بگیرند.